Afrikaans & Dutch
Welcome to Stellenbosch University

 

 

US implementeer aanmeldingsnoodlynhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=92US implementeer aanmeldingsnoodlyn<p style="padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;margin-bottom:15px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;">​“Die Universiteit Stellenbosch plaas ʼn baie hoë premie op goeie korporatiewe en finansiële bestuur. Hierin speel personeel en studente ʼn baie belangrike rol – veral wat betref die aanmelding van insidente, optredes en tendense wat nie strook met die waardes van goeie korporatiewe en finansiële bestuur nie.”</p><p style="padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;margin-bottom:15px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;">So sê prof Leopoldt van Huyssteen, Uitvoerende Direkteur: Bedryf en Finansies, in ʼn skrywe aan personeel waarin hy ʼn onafhanklike noodlynfasiliteit bekendgestel het. Personeel en studente kan die noodlyn gebruik om enige vorm van onetiese optrede, insluitend seksuele teistering en rassediskriminasie, anoniem en veilig aan te meld.</p><p style="padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;margin-bottom:15px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;">Die noodlyn, KPMG Ethics Hotline, funksioneer as ʼn onafhanklike kanaal en die Universiteit kan byvoorbeeld nie aandring op die identiteit van diegene wat insidente aanmeld nie. Die nommer is <strong style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">0800 20 45 49</strong><strong style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">.</strong></p><p style="padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;margin-bottom:15px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;">Die inbelsentrum word op ʼn 24-uur basis bedryf en oproepe is gratis mits dit van ʼn Telkom-lyn gedoen word. Werknemers en studente kan dit dus na-ure ook gebruik. Inligting kan ook per faks, per pos of per e-pos gestuur word of aanlyn aangemeld word. Oproepe word deur ervare kliëntedienspersoneel in al 11 amptelike tale hanteer.</p><p style="padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;margin-bottom:15px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;"><strong style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">Personeel en studente kan die volgende stappe gebruik om die noodlyn te gebruik:</strong></p><p style="padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;margin-bottom:15px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;">1.  Skakel 0800 20 45 49 (gratis van ʼn Telkom-lyn af).<br><span style="line-height:1.6;">2.  Jy kan anoniem bly. Verskaf sover moontlik volledige detail. Dit kan insluit wie betrokke is, wat gebeur het, hoe dit gedoen is, waar die insidente plaasgevind het en moontlike bedrae betrokke.<br></span><span style="line-height:1.6;">3.</span><span style="line-height:1.6;">  Jy sal ʼn verwysingsnommer ontvang. Maak ʼn nota daarvan aangesien jy dit weer nodig gaan hê as jy later meer inligting wil verskaf of terugvoer verlang.​​​</span></p><p style="padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;margin-bottom:15px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;">Jy kan die inligting ook na ʼn vertroulike faksnommer, <strong style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">0800 200 796</strong>, stuur, maar verkry eers ʼn verwysingsnommer deur die noodlyn te skakel. Jy moet hierdie nommer in jou faksboodskap verskaf. Dit geld ook vir die pos-, e-pos- en die aanlyn-opsie.</p><p style="padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;margin-bottom:15px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;">Inligting kan gratis gepos word na <strong style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">KPMG Hotpost, BNT371, Posbus 14671, Sinoville, 0129.</strong> Die e-posadres is <a href="mailto:fraud@kpmg.co.za" style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#913e5b;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">fraud@kpmg.co.za</a> of jy kan inligting <a href="http://newsletters.stellenbosch-mail.com/servlet/link/91/2657/387333/478160" style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#913e5b;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">hier</a> aanlyn verskaf.</p><ul style="list-style:none;margin:0px 0px 15px;padding:0px 0px 0px 30px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;"><li style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;vertical-align:baseline;list-style-type:circle;background-color:transparent;">Kliek <a href="http://blogs.sun.ac.za/news/files/2012/11/Call-Centre-FAQ-US-2.pdf" style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#913e5b;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">hier</a> vir meer inligting oor die noodlyn.</li></ul>
Stellenbosch Almanak 2013https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=94Stellenbosch Almanak 2013<p>​Laai die <a href="/english/Documents/2013/Almanak2013.pdf">Alma​nak 2013 (.pdf) hier af. </a></p>
Important information on the Dean's Concession Examhttps://www.sun.ac.za/english/archive/Lists/English_Notices_Archive_110518/DispForm.aspx?ID=890Important information on the Dean's Concession Exam<p>​This memo contains important information on the Dean's Concession Exam. For more info, <a href="/english/faculty/arts/Documents/Memo%20to%20students%20-%20enquiries%20regarding%20Dean%27s%20Concession%20Exam.pdf?Web=1">click here</a>. </p>
Stellenbosch Almanac 2013https://www.sun.ac.za/english/archive/Lists/English_Notices_Archive_110518/DispForm.aspx?ID=104Stellenbosch Almanac 2013<p>​​​​Download the <a href="/english/Documents/2013/Almanac2013.pdf"></a><a href="/english/Documents/2013/Almanac2013.pdf">2013</a><a href="/english/Documents/2013/Almanac2013.pdf"> </a>Alm​anac​ (.pdf) here...​</p>
Every bit countshttps://www.sun.ac.za/english/archive/Lists/English_Notices_Archive_110518/DispForm.aspx?ID=360Every bit counts<p>​​<span style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:1.6;"><strong>Staff members, students and parents can now</strong> <strong>support Stellenbosch University (SU)</strong> without it costing them a cent. Swipe your </span><em style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:1.6;">MySchool </em><span style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:1.6;">card whenever you shop at any of the participating retailers nationwide and a percentage of the transaction will be donated to SU.</span></p><p style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:20px;background-color:#ffffff;">My School / MyVillage / MyPlanet is South Africa's biggest community support programme which raises funds for schools and other organisations to improve education and social development.</p><p style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:20px;background-color:#ffffff;"><strong>How does it work?</strong></p><ol style="padding:0px;margin:0px 0px 10px 25px;color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:20px;background-color:#ffffff;"><li>Get a free card online or simply phone 0860 100 445. You can also get a card at any Woolworths store.</li><li>Nominate Stellenbosch University as your beneficiary.</li><li>Swipe your card whenever you make a purchase at any partner store (these include Woolworths, Engen Quikshops, Toys R Us, Waltons, Reggie's, kalahari.com, Power24 and many more).</li><li>The partner will donate a percentage of your purchases to your beneficiary!</li></ol><p style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:20px;background-color:#ffffff;">As an added bonus you will receive exclusive discounts and special offers from selected partners, such as <strong>W</strong>Rewards at Woolworths.  You will also receive monthly statements via email showing your transactions and how much has been raised for your beneficiary.</p><p style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:20px;background-color:#ffffff;">For more information visit <a href="http://www.myschool.co.za/" style="color:#666666;">www.myschool.co.za</a> or send an e-mail to Client Services at <a href="mailto:cs@myschool.co.za" style="color:#666666;">cs@myschool.co.za</a><span style="text-decoration:underline;"> </span>or call 0860 100 445.</p>
SU introduces reporting hotlinehttps://www.sun.ac.za/english/archive/Lists/English_Notices_Archive_110518/DispForm.aspx?ID=102SU introduces reporting hotline<p>​​<span style="color:#333333;line-height:1.6;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#fefefe;">“Stellenbosch University places a high premium on good governance and financial management. In this regard, staff and students play a very important role – especially with regard to reporting incidents, conduct and trends that are not in line with the values of good corporate and financial management.”</span></p><p style="padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;margin-bottom:15px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;">This was the message of Prof Leopoldt van Huyssteen, Executive Director: Operations and Finance, in writing to staff and students to announce an independent hotline facility where employees and students can report any form of unethical practice, including sexual harassment and racial discrimination, in an anonymous and secure manner.<br>The hotline, KPMG Ethics Hotlines, operates as an independent conduit and the University cannot, for example, demand that the identity of callers be revealed. The number is <strong style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">0800 20 45 49.<br></strong><br>The call centre is operational on a 24-hour basis and calls are free if made from a Telkom line. Staff and students can thus make calls after hours too. Information can also be sent by fax, mail, e-mail or provided via the Internet. Calls are fielded by experienced call centre agents versed in all 11 official South African languages.</p><p style="padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;margin-bottom:15px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;"><strong style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">Staff and students should use the following steps as set out below:</strong><br>1.  Dial 0800 20 45 49 (toll free from any Telkom telephone).<br>2.  You may remain anonymous. Please provide full details such as who is involved, what has happened, how it was done, where it took place, when the incident was observed and if possible, the estimated monetary value.<br>3.  You will be given a reference number. Please keep this confidential as you will need this number if you make a follow-up call to add additional information or if you need feedback.</p><p style="padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;margin-bottom:15px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;">You may also fax details anonymously to a confidential fax line, <strong style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">0800 200 796</strong>, but please contact the hotline for a reference number which must be included in the faxed report. The same will apply for reports sent by mail, e-mail and those posted online.<br>Details can be mailed free-of-charge to: <strong style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">KPMG Hotpost, BNT371, PO Box 14671, Sinoville, 0129</strong>. The e-mail address is <a href="mailto:fraud@kpmg.co.za" style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#913e5b;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">fraud@kpmg.co.za</a> or you can provide information<a href="http://newsletters.stellenbosch-mail.com/servlet/link/91/2657/387333/478161" style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#913e5b;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">here</a>.</p><ul style="list-style:none;margin:0px 0px 15px;padding:0px 0px 0px 30px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#333333;line-height:20px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;vertical-align:baseline;background-color:#fefefe;"><li style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;vertical-align:baseline;list-style-type:circle;background-color:transparent;">Click <a href="http://blogs.sun.ac.za/news/files/2012/11/Call-Centre-FAQ-US-2.pdf" style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;border:0px currentcolor;color:#913e5b;vertical-align:baseline;background-color:transparent;">here</a> for more information on the hotline.</li></ul>
Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (FINLO)-aansoekehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/archive/Lists/Afrikaans_Notices_Archive_110518/DispForm.aspx?ID=926Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (FINLO)-aansoeke<p style="text-align:justify;">Die eerste rondte aansoeke aan die Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (FINLO) sluit op 20 Mei 2016.</p><p style="text-align:justify;">Meer inligting is beskikbaar by Jean Farmer, <a href="mailto:jeanlee@sun.ac.za"><span style="text-decoration:underline;">jeanlee@sun.ac.za</span></a>, of op die SOL-webblad (<span lang="EN-US" style="text-decoration:underline;"><a href="/sol">http://www.sun.ac.za/sol</a>). </span></p>
Elke bietjie telhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/archive/Lists/Afrikaans_Notices_Archive_110518/DispForm.aspx?ID=356Elke bietjie tel<p>​​​<strong style="line-height:1.6;color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;">Personeellede, s</strong><span style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:1.6;"><strong>tuden</strong></span><span style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:1.6;"><strong>te en ouers kan die Universiteit Stellenbosch (US) ondersteun</strong> sonder dat dit hulle 'n sent kos. Gebruik jou </span><em style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:1.6;">MySchool</em><span style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:1.6;">-kaart wanneer jy inkopies doen by enige van verskeie deelnemende kleinhandelaars landwyd en 'n persentasie van jou aankope sal aan die US geskenk word.</span></p><p style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:20px;background-color:#ffffff;">MySchool / MyVillage / MyPlanet is Suid-Afrika se grootste gemeenskapsonder-steuningsprogram wat fondse insamel vir skole en ander organisasies en sodoende opvoedkundige en maatskaplike ontwikkeling bevorder.</p><p style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:20px;background-color:#ffffff;"><strong>Hoe werk dit?</strong></p><ol style="padding:0px;margin:0px 0px 10px 25px;color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:20px;background-color:#ffffff;"><li>Kry 'n gratis kaart aanlyn of skakel 0860 100 445. Jy kan ook by enige Woolworths-winkel 'n kaart kry. </li><li>Nomineer die Universiteit Stellenbosch as jou begunstigde. </li><li>Gebruik jou kaart wanneer jy aankope doen by onder meer Woolworths, Engen Quickshops, Toys R Us, Waltons, Reggie's, kalahari.com en Power24. </li><li>Die vennoot sal 'n persentasie van jou transaksie aan jou begunstigde skenk.</li></ol><p style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:20px;background-color:#ffffff;">Boonop sal jy eksklusiewe afslag en spesiale aanbiedings ontvang van uitgesoekte vennote soos <strong>W</strong>Rewards by Woolworhts. Jy sal ook 'n maandelikse staat per e-pos ontvang wat jou op hoogte hou van jou inkopies en hoeveel daar vir die US ingesamel is. </p><p style="color:#333333;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:20px;background-color:#ffffff;">Vir meer inligting besoek <a href="http://www.myschool.co.za/" style="color:#666666;">www.myschool.co.za</a> of stuur 'n e-pos na <a href="mailto:cs@myschool.co.za" style="color:#666666;">cs@myschool.co.za</a> of skakel 0860 100 445.</p>
SAS inligtingsessie en "Bootcamp"https://www.sun.ac.za/afrikaans/archive/Lists/Afrikaans_Notices_Archive_110518/DispForm.aspx?ID=398SAS inligtingsessie en "Bootcamp"<p>​SAS word deur baie gebruikers op kampus gebruik vir statistiese verwerking en datamanipulasie. SAS kom self 'n een dag inligtingsessie op kampus aanbied om vir gebruikers van die nuwe funksionaliteit van die nuutste SAS weergawe te demonstreer (20 Januarie 2014). 'n Week later word 'n week lange SAS Bootcamp (opleidingsessies) gehou om gebruikers opleiding te gee (27-31 Januarie 2014). Hierdie sessies sal bestaan uit SAS Programming 1, SAS Programming 2 en SAS Enterprise Guide. Daar is geen koste verbonde aan hierdie sessie nie en dit is oop vir alle personeel en navorsers wat SAS gebruik. Om getalle te beheer sal die sessie slegs oop wees vir PhD-studente.</p><p>Meer inligting sal nader aan die tyd bekendgemaak word.</p><p>Kontak Chris Muller (<a href="mailto:cmuller@sun.ac.za">cmuller@sun.ac.za</a>) vir enige vrae oor hierdie sessies.</p>
Kortcursus Nederlandshttps://www.sun.ac.za/afrikaans/archive/Lists/Afrikaans_Notices_Archive_110518/DispForm.aspx?ID=900Kortcursus Nederlands<p style="text-align:center;">Ben je geïnteresseerd in de <strong>Nederlandse taal en cultuur</strong>?</p><p style="text-align:center;">Dan is de <strong>beginnerscursus Nederlands</strong> iets voor jou!</p><p style="text-align:justify;">Het Departement Afrikaans en Nederlands biedt een <strong>kortcursus Nederlands </strong>aan. In deze cursus focussen we op de volgende vier vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Verder maak je kennis met de Vlaamse en Nederlandse cultuur. De lessen zijn interactief, communicatief en geven je <strong>vertrouwen om Nederlands te spreken</strong>. Het leerproces van elke student staat centraal. Er is geen voorkennis vereist.</p><p style="text-align:justify;">Deze lessen bereiden je bovendien voor op het behalen van het <strong>Certificaat Nederlands als Vreemde Taal op A2 niveau (</strong><strong><em>Maatschappelijk informeel</em></strong><strong>) </strong>(<a href="http://www.cnavt.org/">www.cnavt.org</a>).</p><p><strong>Start cursus</strong>: maandag 8 februari 2016</p><p><strong>Laatste les</strong>:   maandag 25 april 2016</p><p><strong>Tijdstip</strong>:       maandagen van 17u tot 19u </p><p><strong>Kost</strong>:            Studenten en personeel van de Universiteit Stellenbosch: R1000</p><p>                    Anderen: R1500</p><p><strong>CNaVT-examen</strong>: maandag <strong>en</strong> dinsdag 9 en 10 mei (examen kost ongeveer R450)</p><p><strong>Docent</strong>:        Sabien Van Craenendonck</p><p><strong>Inschrijven</strong>: <strong>stuur een e-mail naar </strong><a href="mailto:sabien@sun.ac.za"><strong>sabien@sun.ac.za</strong></a></p><p style="text-align:justify;"><strong>Maximum aantal deelnemers is 22 - Inschrijven vóór vrijdag 5 februari 2016</strong></p><p> </p>