Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Nagraadse Kantoor

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​workshops page banner_Afrikaans.png

Die Nagraadse Vaardigheidsontwikkelingsprogram bied werksessies vir geregistreerde studente van die Universiteit Stellenbosch (US) aan sodat hulle die nodige vaardighede kan bou om hulle nagraadse studie suksesvol te voltooi. Kyk gerus na ons werksessies en hulpbronne op hierdie webblad sowel as die wye verskeidenheid sessies van ander US-steundiensafdelings soos die Biblioteek en die Taalsentrum om soveel moontlik waarde uit die bystand tot jou beskikking te put.

home.pngTerug na die tuisblad


  
  
Description
  
  
  
  
Academic Writing/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/workshops%20icon%202022%20pgskills%20academic_3.png
/english/research-innovation/Research-Development/academic-writingIn page navigation
ATLAS.ti/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/Icons%20for%20workshop%20page/Atlas%203.png
/english/research-innovation/Research-Development/Pages/ATLAS-ti.aspxIn page navigation
Avoiding Plagiarism/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/Icons%20for%20workshop%20page/Avoiding%201.png
/english/research-innovation/Research-Development/avoiding-plagiarismIn page navigation
Creating Your Thesis/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/Icons%20for%20workshop%20page/Thesis%202.png
/english/research-innovation/Research-Development/creating-your-thesis-or-dissertation-part-1-2-3In page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
Delivering Talks/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/delivering%20talks%20icon%202022%20pgskills.png
/english/research-innovation/Research-Development/delivering-talks-with-confidenceIn page navigation
MS Excel/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/Icons%20for%20workshop%20page/MS%20Excel%20(2).png
/english/research-innovation/Research-Development/ms-excel-for-data-managementIn page navigation
MS Word/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/Icons%20for%20workshop%20page/MS%20Word.png
/english/research-innovation/Research-Development/microsoft-word-for-large-documentsIn page navigation
PowerPoint/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/Icons%20for%20workshop%20page/PowerPoint%20(2).png
/english/research-innovation/Research-Development/powerpoint-for-conference-presentationsIn page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
Preparation for Publication/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/publish%20icon%202022%20pgskills.png
/english/research-innovation/Research-Development/preparation-for-publication-webinarIn page navigation
Project Management/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/project%20icon%202022%20pgskills.png
/english/research-innovation/Research-Development/project-management-principles-for-postgraduate-researchersIn page navigation
Understanding Authorship/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/authorship%20icon%202022%20pgskills.png
/english/research-innovation/Research-Development/understanding-academic-authorshipIn page navigation
PG Skills Year Calendar/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/workshops%20icon%202022%20pgskills_6%20calendar.png
/english/research-innovation/Research-Development/pg-skills-calendar?TermStoreId=d4aca01e-c7ae-4dc1-b7b2-54492a41081c&TermSetId=b87eb19e-e69f-4c6f-8c57-6ef2cdfbfed7&TermId=2ab35d84-df96-46eb-83ab-503831a2f36eIn page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
Self-paced training/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/Icon%20PG%20Skills%20website%202022%20workshops_8%20final.png
https://learn.sun.ac.za/course/view.php?id=56849In page navigation
Library/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/Icons%20for%20workshop%20page/Final%20library.png
https://sun.ac.za.libcal.com/calendar/stb/?cid=7547&t=d&d=0000-00-00&cal=7547&inc=0In page navigation
Language Centre/english/research-innovation/Research-Development/Postgraduate%20Skills%20Development/Icons%20for%20workshop%20page/Language%20centre%20final.png
https://languagecentre.sun.ac.za/writing-lab/In page navigation