Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Tegnologie en Menslike Hulpbronne-vir-Nywerheidprogram (THRIP)

​​​Die Tegnologie en Menslike Hulpbronne-vir-Nywerheidprogram (THRIP) is ‘n program wat bestuur en gedeeltelik befonds word deur die Departement van ​Handel en Nywerheid (dti)​. THRIP ondersteun navorsingsamewerking op die gebied van Wetenskap, Ingenieurswese en Tegnologie (SET) op ‘n koste​​delingsbasis met die bedryf (in samewerking met akademia) en fokus op die tegnologiebehoeftes van die deelnemende firmas. THRIP se missie is om die kompeterendheid van die Suid-Afrikaanse bedryf te verbeter deur aktiwiteite te ondersteun wat navorsing en tegnologiese ontwikkeling bevorder, asook om die aantal en gehalte van behoorlik opgeleide persone te verhoog. ​THRIP-befondsing word geëwenaar met die “THRIP-bare” bydrae van die bedryf wat bepaal word ​deur ‘n befondsingsratio​​ toe te pas wat afhang van die grootte van die bedryfsvennoot of assosiasie van vennote, die B-BBEE status van die bedryfsvennoot, en ‘n moontlike vennootskap met ‘n voorheen benadeelde universiteit. Die bedryfsvennoot wat optree as die aansoeker, moet as ‘n wettige entiteit in Suid-Afrika in terme van die wetgewing op maatskappye, beslote korporasies of korporatiewe, geregistreer wees en moet ‘n samewerkingsooreenkoms met minstens een Suid-Afrikaanse navorsingsinstansie hê wat ‘n Hoëronderwysinstelling (HEI), ‘n Wetenskap, Ingenieurswese of Tegnologie Instelling (SETI) of ‘n Nasionale Navorsingsinstelling kan wees. ​​
THRIP is ‘n afdeling van die Incentive Development and Administration Division (IDAD) van die Departement van Handel en Nywerheid (dti).  ‘n Oproep vir aansoeke vir finansiële hulp word gewoonlik tydens Julie van ‘n bepaalde jaar gedoen. 

149018470019475.pngSarita Groenewald

Margot Steyn