Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Mensnavorsing (Humaniora) Etiek

​​​Omvang/ Funksie

Die doel van die Navorsingsetiekkomitee (NEK) in die beoordeling van navorsing is om by te dra tot die beskerming van die waardigheid, regte, veiligheid en welstand van alle huidige of potensiële deelnemers aan sosiale -, gedrags-, ekonomiese en opvoedkundige navorsing wat aan die Universiteit Stellenbosch uitgevoer word. 

Die NEK doen onafhanklike, toereikende en tydige beoordeling van die etiese risiko’s verbonde aan navorsingsvoorstelle​​ en kan maatreëls aanbeveel wat gemik is op die vermyding of vermindering van sodanige risiko’s – terwyl daar terselfdertyd erkenning gegee word dat die etiek dimensies van navorsing nooit ten volle van die wetenskaplike dimensies van navorsing (wat onder andere metodologiese, teoretiese en institusionele aspekte insluit) geskei kan word nie.

Die etiek-aansoekproses begin gewoonlik binne die onderskeie akademiese departemente via die Departementele/Fakulteits-etieksiftingskomitee (DESK/FESK). Aansoeke word beoordeel om die risikovlakke verbonde aan die navorsing vas te stel. Slegs aansoeke met medium tot hoë etiek risiko’s word na die volle NEK verwys vir beoordeling​. 
149018470019475.png
Clarissa Graham
Telefoon: 021 808 4622