Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Diensbillikheid en Diversiteitsbevordering

​​​​​​​​lyn_30.jpg​​equal.jpg

Een van die kernwaardes in die Strategiese Raamwerk van die Universiteit Stellenbosch (US) is BILLIKHEID, wat daarop afgestem is om ’n groep uitnemende studente, akademici en administratiewe personeel teweeg te bring wat demografies meer verteenwoordigend is van die Suid-Afrikaanse samelewing.

​​

Bestuurder:

Diensbillikheid en Diversiteitsbevordering
Mnr Sello Molapo

Tel: 021 808 4648
Faks:
021 808 2484
E-pos:
​​​sdm@sun.ac.za​​​