Soil Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Department Grondkunde Navorsing Fasiliteite

​Algemene Grondlaboratorium:

 • Vlam atoomadsorbsie spektrofotometer (AAS)
 • Ioonchromatograaf
 • UV-Vis spektrofotometer
 • pH, EG en redoksmeters
 • Outomatiese titreerders
 • Vriesdroeër
 • SentrifigeerdersWaterbaddens
 • Oonde en meganiese skudmasjiene
 • Vakuum filtrasie systeme
 • Handmodel XRF ​


Eurovector CNH analyzer.JPG


Grondfisika Laboratorium:


 • Porometer 
 • Drukbomapparaat
 • Neutronwatermeter 
 • Drukpotte vir kenkromme bepalings
 • Natsif aggregaatstabiliteitsapparaat
 • Skuidsterkteapparaat
 • Verskeie grondwater sensore
 • Volledige reeks siwwe vir deeltjiegrootte analiese
 • Meganiese sifapparaat
 • Versadigde hidrouliese geleidingsapparaat

Soil physics lab.JPG

Kampus Navorsings Fasiliteite​:

 • Die volgende navorsingsapparaat word bestuur deur die Central Analytical Facilities (Kontak hulle direk vir kwotasies)  ​​Elemental Analysis (CNSH), ​X-ray Fluorescence Spectometer (XRF)​, liquid and solid state NMR,  ICP-MS and ICP-AES, mass spectrometry, DNA-sequencing, CT-Scanner, SEM and AFM microscopes.​
 • BET spesifieke oppervlak mikroporosity instrumente is deur die departement van proses ingenieurswese, Fakulteit van Ingenieurswese beskikbaar
 • X-straal diffraksie met (XRD), Elektron spinresonansie (ESR) spektroskopie, ATR-FTIR spektroskopie en  Thermogravimetrise Analiese (TGA)is by die Departmente van  Chemie en Fisika, Fakulteit van Natuurwetenskappe beskikbaar
 • Nabye Infrarooi (NIR) spektroskopie is by die Department van of Voedselwetenskap,  Fakulteit van  of AgriWetenskappe beskikbaar.​