Theology
Welcome to Stellenbosch University

Dr. Marius Nel

Received doctoral degree from:​ Stellenbosch University / Universiteit Stellenbosch (2002)

Research interests:

       • The theology and ethics of the Gospel of Matthew / Die teologie en etiek van die Matteus evangelie
       • Early Christian community formation / Vroeë Christelike gemeenskapsvorming
       • Missional hermeneutics / Sending hermeneutiek
       • The ethics and theology of the Pastoral Epistles / Die etiek en teologie van die Pastorale briewe
       • The motif of forgiveness in the New Testament​ / Die motief van vergifness in the Nuwe Testament

Most recent publications:

      1. NEL, MJ 2014. 'The presence of religious virtuosi and non-virtuosi in the Matthean community', Ned. Geref. Teologiese Tydskrif 55 (3 & 4).
      2. NEL, MJ 2015. Forgiveness in the Gospel according to Matthew (In Luce Verbi).
      3. NEL, MJ 2015. The renouncement of possessions and the authority of Jesus in the Gospel according to Matthew (Hervormde​ Teologiese Studies).​