Theology
Welcome to Stellenbosch University

​Prof. Marius Nel 

CV Prof. M.J Nel (2023) Version pdf

Received doctoral degree from:​ Stellenbosch University / Universiteit Stellenbosch (2002)

Research interests:

       • The theology and ethics of the Gospel of Matthew / Die teologie en etiek van die Matteus evangelie
       • Early Christian community formation / Vroeë Christelike gemeenskapsvorming
       • Missional hermeneutics / Sending hermeneutiek
       • The ethics and theology of the Pastoral Epistles / Die etiek en teologie van die Pastorale briewe
       • The motif of forgiveness in the New Testament​ / Die motief van vergifness in the Nuwe Testament