Medical Physiology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Afdeling Geneeskundige Fisiologie

MBChB​ Kursusbeskrywing

Die Afdeling van Geneeskundige Fisiologie is verantwoordelik vir die onderrig van al die voorgraadse fisiologie met betrekking tot die MBChB graadprogram. Hierdie taak verg dat ongeveer 500 kontak-sessies van fisiologiese onderrig jaarliks uitgevoer word deur 6 voltydse doserende personeel. In die eerste akademiese jaar van die MBChB program is die afdeling verantwoordelik vir die kursus koördinering van die Lewensvorme en Funksies van Kliniese Relevansie module wat tydens die eerste semester aangebied word. Hierdie module dien as algemene inleiding tot fisiologie en basiese mediese wetenskappe. In die tweede jaar van die MBChB program is die afdeling verantwoordelik vir die onderrig van die fisiologiese komponente van die Respiratoriese, Kardiovaskulêre, Spysverterings, Urogenitale, Endokriene en Reproduktiewe modules. In die derde jaar van die MBChB program is die afdeling verantwoordelik vir die onderrig van die fisiologie komponent van die Neurowetenskappe, Muskuloskeletale en Hematologie modules. Die Afdeling neem ook die praktiese onderrig van hierdie modules waar.