Medical Physiology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Afdeling Geneeskundige Fisiologie

​MScMedSci & PhD

Benewens die Honneurs kursus bied die Afdeling ook graad programme vir MSc en PhD studente aan. Albei programme is navorsings- en tesis gedrewe (geen kursuswerk). Die MSc program het 'n verpligte 2 jaar registrasie periode en die PhD program het 'n 3 jaar minimum en 'n 5 jaar maksimum registrasie tydperk. Ten spyte daarvan dat die onderskeie navorsingsgroepe en projekleiers behulpsaam is met die verkryging van beurse vir MSc en PhD studente, kan dit nie gewaarborg word nie en alle voornemende student word aangemoedig om in hulle persoonlike hoedanigheid ook aansoek te doen vir beurse. Vir meer inligting oor die onderskeie navorsingsgroepe kliek hier.

 

Alle navrae en aansoeke (MMed programme uitgesluit) kan aan Prof Hans Strijdom gerig word.