Afdeling Mediese Fisika

Onderrig  

 

Onderrig deur die Afdeling Mediese Fisika sluit in:

 1. Deelname aan die mediese fisika komponent van die Hons B.Sc. graad, geadministreer deur die Departement Fisika van die Fakulteit Natuurwetenskappe.
 2. Nagraadse kursusse in Radiologiese Fisika wat aan M.Med studente van die Departement Mediese Beelding en Kliniese Onkologie aangebied word.
 3. Opleiding van Radiografie Studente gerisgistreer by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie.

 

Internskap:
Internskap is beskibaar oor twee jaar voltydse basis soder vergoeding
Aansoeke kan gerig wird aan cjt@sun.ac.za


Kursusse aangebied:

 1. Radiologiese Fisika (Terapie) aan M.Med Stralingsonkologie Kliniese Assistente.
  Kursusduur: 1 Akademiese Jaar
 2. Radiologiese Fisika (Diagnosties) aan M.Med Kliniese Assistente in Diagnostiese Radiologie.
  Kursusduur: 1 Akademiese Jaar
 3. Radiologiese Fisika (Kerngeneeskunde) aan M.Med Kliniese Assistente in Kerngeneeskunde.
  Kursusduur: 1 Akademiese Jaar