Kies jou taal: Engels Afrikaans

Gebeure

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Nuus Gebeure
​​

 

 

Versterking van relasionele kapasiteit om oor verskille heen te werkhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=5823Versterking van relasionele kapasiteit om oor verskille heen te werk<p>​Werk oor verskille heen is dikwels vol wantroue en probleme, as gevolg van ons diepgewortelde oortuigings en ingesteldhede. Dit kan ons vermoë om betekenisvolle en produktiewe werksverhoudings te smee, wat ʼn gevoel van werklike insluiting en tuishoort in ons werksomgewings koester, belemmer. Hierdie werksessie vorm deel van ons voortgesette reis na dieper transformasie aan die US. Deelnemers word genooi om te verken hoe beliggaamde nadenkende praktyk kan help om dieper selfbewussyn aan te kweek en relasionele kapasiteite (soos historiese bewussyn, medelye, weetgierigheid) te versterk, om werk oor verskille heen binne die US te navigeer.<br></p><p>​Kontak Grizelda Adams - grizeldaa@sun.ac.za om jou sitplek te verseker.<br></p>2024-05-23T08:00:00Z2024-05-23T10:30:00ZSU Museum
Suid-Afrikaanse Gebaretaal – Beginner Vlak 1Ahttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=5236Suid-Afrikaanse Gebaretaal – Beginner Vlak 1A<p>Hierdie praktiese kortkursus sal jou bekendstel aan Suid-Afrikaanse Gebaretaal (SASL). Die kursus bestaan uit interaktiewe sessies wat van aangesig tot aangesig plaasvind. Die aanbieder behandel inleidende aspekte van SASL, wat praktiese oefeninge en verduidelikings oor taalgebruik insluit. Dit sal jou in staat stel om aan basiese alledaagse gesprekke deel te neem.<br></p><p>Ons sal van jou verwag om vaardighede in die taal te oefen met behulp van videomateriaal wat aanlyn beskikbaar is en om in pare of klein groepies te werk waar julle mekaar kan reghelp en aanspoor. Van die sessies sal met Suid-Afrikaanse Gebaretaaltolking gefasiliteer word, en kursusmateriaal is in Engels beskikbaar.</p><p>Die kursus sal jou help om:</p><ul><li>basiese, alledaagse SASL-woordeskat te gebruik</li><li>eenvoudige frases en sinne te gebruik om alledaagse onderwerpe en dinge wat jy dalk dadelik nodig het of wil gebruik te beskryf, en daaroor te gesels of vrae daaroor te vra</li><li>visuele insette te herken en die strekking daarvan te verstaan wanneer dit gaan om bekende woorde en basiese frases oor dinge wat jy of jou gespreksgenoot dalk nodig het of dadelik wil gebruik</li><li>van Dowe kultuur bewus te wees en te respekteer wanneer jy SASL in verskeie alledaagse sosiale kontekste gebruik.</li></ul><p>'n Sertifikaat van bevoegdheid sal ná die suksesvolle voltooiing van die kursus uitgereik word.<br></p><p><strong>Wie kan die kursus bywoon?</strong></p><p>Indien jy meer van Suid-Afrikaanse Gebaretaal wil leer, dan is hierdie kursus vir jou. </p><p>Ons beperk die aantal deelnemers om optimale leer te verseker. Die kontaksessies word deur 'n aanlyn komponent aangevul, en sekere aspekte van die kursus word geassesseer.</p><p><strong>Is daar enige voorvereistes?</strong></p><p>Jy sal 'n rekenaar en betroubare webblaaier benodig wat ons aanlyn platform (SUNOnline) kan hanteer. Jy sal ook elektroniese dokumente moet kan skep. </p><p><strong>Waar en wanneer vind hierdie kursus plaas?</strong></p><p></p><p>Ons hibriede kursusse kombineer kontaksessies, wat deur die aanbieder gefasiliteer word, met aanlyn leer wat jy op eie stoom doen.</p><p>Die kursus open voordat die eerste kontaksessie plaasvind en sluit lank ná die laaste kontaksessie. Dit gee jou genoeg tyd om jou SUNOnline-teenwoordigheid te aktiveer voordat die kontaksessie plaasvind.</p><p>Die <strong>10 kontaksessies</strong> vind plaas van 14:00 tot 16:00 in die Taalsentrum se Seminaarkamer in Kleine Bosch, Banhoekweg 44, Stellenbosch op die volgende datums:<br></p><div><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:25%;"> </td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:25%;"><p><strong>Kontakdae</strong></p><p>(14:00 tot 16:00)<br></p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:25%;"><p><strong>Duur van die kursus</strong></p><p>(openings- en sluitingsdatums)</p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:25%;"><strong>Skryf in voor</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="text-decoration:line-through;">Kursus 1:</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="text-decoration:line-through;">28 Maart, 4, 11, 18, 25 April, 2, 9, 16, 23 en 30 Mei<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="text-decoration:line-through;">7 Maart tot 13 Junie<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span style="text-decoration:line-through;">7 Maart</span><br><br></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">​</span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Kursus 2:</span>​<br></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​<span>22, 29 Augustus, 5, 12, 19, 26<span> September, 3, 10, 17 en 24 Oktober</span></span><br></span></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​1 Augutus tot 24 Oktober</span><br></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​1 Augustus</span><br></td></tr></tbody></table></div><p>Tydens die kursus sal jy jou tyd as volg bestee:</p><ul><li>een kontaksessie per week van twee uur elk</li><li>ongeveer ses uur per week vir leeswerk, of om take, aktiwiteite en opdragte op eie stoom te voltooi</li></ul><p><strong></strong></p><p><strong>Wat kos die kursus?</strong></p><p>Die kortkursusfooi is R6 810 per deelnemer wat kursusmateriaal, assesserings, kontaksessies met jou aanbieder en ligte verversings insluit. </p><p>Alle kursusfooie moet asseblief vóór die begin van die kursus betaal wees. Let ook daarop dat ons hierdie kursus net sal aanbied wanneer die minimum kandidate wat klaar betaal het, bywoning bevestig. </p><p><strong>Stel jy belang?</strong></p><p><a href="https://forms.office.com/r/Zrrew343u8">Klik hier</a> en voltooi die vorm indien jy belangstel om hierdie kursus by te woon. <strong>Ons sal jou kontak met die skakel om in te skryf.</strong></p><p><strong>Enige verdere vrae?</strong></p><p>Skakel met Michelle Pieters vir meer besonderhede by <a href="mailto:michellep@sun.ac.za">michellep@sun.ac.za</a> of 021 808 2812.</p><p>Jy kan ook jou spesifieke kortkursus- en ontwikkelingsbehoeftes met ons bespreek. Doen gerus navraag oor beskikbare kortkursusse, datums en die moontlikheid van pasgemaakte kursusse.<br></p>2024-03-28T12:00:00Z2024-05-30T14:00:00ZSeminar Room of the Language Centre, Kleine Bosch, 44 Banhoek Road, Stellenbosch
Sosiale Impak‑gemeenskapsoggend 2024https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=5721Sosiale Impak‑gemeenskapsoggend 2024<p>Op 8 Februarie 2024 neem meer as 5 000 nuwe Matie-studente deel aan die jaarlikse Sosiale Impak‑gemeenskapsoggend by die Universiteit Stellenbosch (US) tydens die amptelike Verwelkomingsweekprogram vir nuwelinge. Die Afdeling vir Sosiale Impak bied aan studente 'n geleentheid om betrokke te raak by aktiwiteite wat aktiewe burgerskap aanmoedig, deur hul akademiese kennis met ander organisasies en vennote oor die hele Stellenboschgemeenskap heen te deel, ingesluit die Tygerberg‑kampus en die omliggende gebiede. Die Afdeling vir Sosiale Impak in oorleg met die Sentrum vir Studentelewe en -leer in die Afdeling Studentesake is opgewonde oor geleenthede om relevant te bly wanneer dit kom by die kritieke kwessies en uitdagings wat Suid-Afrikaanse samelewings en gemeenskappe in die gesig staar. Studente wil graag deelneem aan 'n verskeidenheid aktiwiteite gerig op betrokkenheid wat in samewerking met gemeenskapsvennote en studenteleiers beplan word. Die Sosiale Impak‑gemeenskapsoggend sluit ook goed aan by die Universiteit se visie om onder meer kennis in diens van die samelewing te bevorder, die Universiteit se missie om plaaslike gemeenskappe te verryk, en die instelling se strategiese tema om doelgerigte vennootskappe en inklusiewe netwerke in die omliggende gemeenskappe van die US te bou.<br></p><p style="text-align:justify;">Die tema van die Gemeenskapsoggend is saamgestel om studente betrokke te maak by:</p><ul><li> <em>Die </em> <em>Universiteit Stellenbosch se  </em><em><strong>verbintenis</strong></em><em> tot die moontlikmaking van sosiale impak</em></li><li> <em>Waarom en hoe die Universiteit met die omliggende gemeenskappe  </em><em><strong>skakel</strong></em></li><li> <em><strong></strong></em><em>Die skep van 'n groter bewustheid oor hoe kritieke </em><em><strong>uitdagings</strong></em><em> in die werklike lewe deur die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte (VOD'e) aangepak kan word</em><em>.</em></li></ul> <br>​“Die Afdeling vir Sosiale Impak se mandaat is om vrywilligersgeleenthede vir studente aan die US te ondersteun, te verbeter en moontlik te maak, terwyl die US se voetspoor in die omliggende gemeenskappe uitgebrei word. Die belangrikste is 'n verbintenis tot die Universiteit se Visie 2040, deur ons vir die toekoms te posisioneer en ons studente tot 21ste eeuse burgers te ontwikkel. Om 'n transformerende studente-ervaring moontlik te maak ten einde die wêreld te transformeer," sê Renee Hector‑Kannemeyer, Adjunkdirekteur: Sosiale Impak.<br><br><a href="/english/Documents/2024/SI_Community_Morning_Programme_8%20Feb_2024_(Final).pdf" style="text-decoration:underline;"><strong>Klik hier</strong></a> om die program vir die Sosiale-impakgemeenskapsoggend te besigtig.​<br>2024-02-08T07:00:00Z2024-02-08T10:00:00ZStellenbosch University
Uitnodiging Vier erfenisdag 22 September 2023https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=5640Uitnodiging Vier erfenisdag 22 September 2023<p>​<br></p><p>Die Departement Afrikatale, in samewerking met die Departement Musiek in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe, asook met die Fakulteit Teologie en die Afdeling Sosiale Impak, rig graag 'n uitnodiging aan die Universiteit Stellenbosch gemeenskap om die Erfenisdagviering “<strong>Zingce ngeLifa leMveli" Vier isiXhosa by 'n Meertalige Universiteit “Ukubhiyozela isiXhosa kwiDyunivesithi yeeLwimi eziNinzi"</strong></p><p>Ons vir die viering is die Adjunk-minister van Tradisionele Sake en Kooperatiewe Regering (CoGTA), Prins Burns-Ncamashe.</p><p><strong>Datum:</strong>           22 September 2023</p><p><strong>Tyd: </strong><strong>     </strong>          12h00 – 16h00</p><p><strong>Plek:</strong>               Universiteit Stellenbosch Museum, Ryneveldstraat</p><p>Alle lede van die Universiteitsgemeenskap word uitgenooi om by ons aan te sluit en die diversiteit van Afrikataal en -kultuur te vier. Ons is opgewonde om ons erfenis te deel en nuwe maniere te verken om kulturele dialoog te bevorder.<br></p><p><strong>TEKEN ASSEBLIEF DIE DATUM</strong> en <strong>REGISTREER HIER</strong>: <a href="https://forms.office.com/r/WxirCNaFJY">https://forms.office.com/r/WxirCNaFJY</a> om die geleentheid te woon.</p><p>Ons sien uit na u teenwoordigheid.<br></p><p><br></p>2023-09-22T10:00:00Z2023-09-22T14:00:00ZSU Museum
Sosiale Impak Simposiumhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=5610Sosiale Impak Simposium<p>Die afdeling van Sosiale Impak nooi U uit na die jaarlikse Sosiale Impak Simposium.<br></p><p>Die tema van die simposium vir 2023 is <strong>Sosiale Impak - Nuwe Horisonne</strong></p><p><strong>Doel:</strong>               Om betrokke te raak by nuwe neigings en konsepte wat voortspruit uit herverbeeldingsreis van Sosiale Impak by Stellenbosch Universiteit.</p><p><strong>Datum:</strong>            Vrydag, 1 September 2023</p><p><strong>Plek:</strong>                US Museum</p><p><strong>Tyd:</strong>                 09:00 - 15:00</p><p><strong>Registreer:</strong>     <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://forms.office.com/r/R19WAWtCHU&data=05%7c01%7c%7c20ebd30cb4de47e155ee08dba3661247%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638283431020380184%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=QBED4HFK6sAoCtAmkG0aZnFW0l6FlfON3WfKKLrjGVw%3D&reserved=0">Klik Hier</a> (Registrasies sluit 25 Augustus)<br><br></p><p>Om die voorlopige program te sien: <span style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;"><a href="file:///C:/Users/chevaan/Documents/DSI%20Symposium%202023/SI%20Symposium%20Preliminary%20Programme%202023.pdf"><span style="font-size:10.5pt;font-family:raleway, sans-serif;">Klik hier</span></a></span><br></p><p>Vir enige verdere navrae: <a href="mailto:karabox@sun.ac.za">karabox@sun.ac.za</a> / 021 808 2977<br></p><p><br></p><p><br></p>2023-09-01T07:00:00Z2023-09-01T13:00:00ZSU Museum
Mandela Dag - Brei kring (Tygerbergkampus)https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=5550Mandela Dag - Brei kring (Tygerbergkampus)<p>​Van 12:00nm tot 16:00nm bied Tygerberg Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe se Biblioteek 'n brei kring aan wat items ter herdenking van Nelson Mandela gaan brei. Kontak mnr Jeremiah Pietersen by <a href="mailto:jeremiahp@sun.ac.za">jeremiahp@sun.ac.za</a> of mnr Timilehin Aderibigbe by <a href="mailto:timilehin@sun.ac.za">timilehin@sun.ac.za</a> vir meer inligting.<br></p>2023-07-26T10:00:00Z2023-07-26T14:00:00ZMedicine and Health Sciences Library
Mandela Dag - BASK (Baccalaureus Artium Studentekomitee) se Toebroodjie veldtoghttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=5549Mandela Dag - BASK (Baccalaureus Artium Studentekomitee) se Toebroodjie veldtog<p style="text-align:justify;">Die Baccalaureus Artium Studentekomitee in samewerking met die Rampeenheid van die Stellenbosch Munisipaliteit gaan 67 minute lank 67 hoendermayonnaise‑toebroodjies berei. Die studente verpak die toebroodjies en lewer dit by kwesbare persone af.</p><p style="text-align:justify;">Die toebroodjie‑veldtog vind by die Lettere en Sosiale Wetenskappe-gebou plaasvind. Kontak me Eyethu Mbele by <a href="mailto:24950467@sun.ac.za">24950467@sun.ac.za</a> vir meer inligting.<br></p>2023-07-25T11:00:00Z2023-07-25T12:00:00ZArts and Social Sciences Building
Mandela Dag - Personeel- en studentewelstandervaringhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=5548Mandela Dag - Personeel- en studentewelstandervaring<p>​'n Welswees‑ervaring vir personeel en studente is van 11:00 tot 14:00 beskikbaar. Dit behels 'n interaktiewe sifting waar kernliggaamsmetings en bloedtoetse uitgevoer word. Welwees‑siftings is belangrik aangesien 'n mens jou huidige gesondheids‑ en lewenstylrisiko's kan bepaal en raad kan bekom oor hoe om die geïdentifiseerde risiko's te hanteer.<br></p><p>In 'n poging om ons te help om 'n aangename ervaring te verseker, dui asseblief jou belangstelling aan deur <a href="https://forms.office.com/r/2vwJ5hetdy"><strong>hier te klik</strong></a> of<strong> </strong><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.discovery.co.za/portal/individual/wellness-booking/%23/?event_id%3D10983840&data=05%7c01%7c%7c41d910e503f742ffc5a908db7244c486%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638229411926102364%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=Y3SLrKCC95s4Xfno97MQWpsjB5f/fl8ZrbgPdO3S0Rk%3D&reserved=0"><strong>bespreek nou jou sitplek</strong></a> vir die Discovery Welsweeservaring.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Al wat jy moet weet</strong></p><ul><li>Bring jou mediesefondskaart en ID of rybewys saam</li><li>Trek gemaklik aan – vir sommige ondersoeke moet jy kaalvoet wees (geen sokkies of kouse nie)</li><li>Vul die voorafassesseringsvraelys in voor jy die Discovery Welweeservaring bywoon. Jy sal ʼn skakel na die vraelys saam met jou besprekingsbevestiging ontvang. <br></li></ul><div><p style="text-align:justify;"><strong>Studentewelstand</strong></p><p style="text-align:justify;">Vanaf 12:30 tot 13:30 lewer die Direkteur: Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling, mnr. Charl Davids, 'n kort boodskap aan personeel en studente ter ondersteuning van welwees en word die vul-'n-boks-/trollie-inisiatief bekend gestel wat die voedselonsekerheid van studente op US‑kampusse wil verlig.<br></p></div>2023-07-25T09:00:00Z2023-07-25T12:00:00ZEndler Foyer, Conservatorium
Nelson Mandela Dag Personeel‑ en Studentewelwees‑ervaringhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=5531Nelson Mandela Dag Personeel‑ en Studentewelwees‑ervaring<p style="text-align:justify;"><strong>25 Julie – Personeel‑ en Studentewelwees‑ervaring</strong></p><p style="text-align:justify;">'n Welswees‑ervaring vir personeel en studente is van 11:00 tot 14:00 beskikbaar. Dit behels 'n interaktiewe sifting waar kernliggaamsmetings en bloedtoetse uitgevoer word. Welwees‑siftings is belangrik aangesien 'n mens jou huidige gesondheids‑ en lewenstylrisiko's kan bepaal en raad kan bekom oor hoe om die geïdentifiseerde risiko's te hanteer. 'n Volledige sifting neem tussen <strong>35 </strong>en<strong> 40 minute</strong> om af te handel. Jy ontvang 'n omvattende verslag oor jou gesondheid en welwees ná die sifting.</p><p style="text-align:justify;"><strong>'n Professionele welwees‑spesialis voer die volgende siftingsevaluerings uit:</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Glukose-, cholesterol- en bloeddruktoetse</li><li>'n Posturale assessering</li><li>Metings vir gewig, lengte en liggaamsmassa-indeks (LMI)</li><li>'n MIV‑toets</li></ul><p style="text-align:justify;">Indien jy 'n MIV-toets wil laat doen, verskaf die welwees‑spesialis berading voor en ná die toets afgelê is. Die uitslae van die welwees‑sifting en die MIV-toets word in geheel vertroulik hanteer.</p><p style="text-align:justify;">In 'n poging om ons te help om 'n aangename ervaring te verseker, dui asseblief jou belangstelling aan deur <a href="https://forms.office.com/r/2vwJ5hetdy"><strong>hier te klik</strong></a> of<strong> </strong><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.discovery.co.za/portal/individual/wellness-booking/%23/?event_id%3D10983840&data=05%7c01%7c%7c41d910e503f742ffc5a908db7244c486%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638229411926102364%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=Y3SLrKCC95s4Xfno97MQWpsjB5f/fl8ZrbgPdO3S0Rk%3D&reserved=0"><strong>bespreek nou jou sitplek</strong></a> vir die Discovery Welsweeservaring.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Al wat jy moet weet</strong></p><ul><li>Bring jou mediesefondskaart en ID of rybewys saam</li><li>Trek gemaklik aan – vir sommige ondersoeke moet jy kaalvoet wees (geen sokkies of kouse nie)</li><li>Vul die voorafassesseringsvraelys in voor jy die Discovery Welweeservaring bywoon. Jy sal ʼn skakel na die vraelys saam met jou besprekingsbevestiging ontvang.</li></ul><p><strong>Studentewelwees</strong></p><p>Vanaf 12:30 tot 13:30 sal 'n kort boodskap afgelewer word aan personeel en studente ter ondersteuning van welwees​ ​en word die vul-'n-boks-/trollie-inisiatief bekend gestel wat die voedselonsekerheid van studente op US‑kampusse wil verlig.</p><p>Personeel en studente word op koffie en pannekoek getrakteer, en ontvang hand-, skouer- of kopmasserings en koopbewyse op die grondslag van eerste daar, eerste klaar.<br><br><strong>Ander aktiwiteite tydens Mandela Maand sluit in:</strong></p><p><strong>25 Julie – BASK (Baccalaureus Artium Studentekomitee) se Toebroodjie‑veldtog</strong></p><p>Die Baccalaureus Artium Studentekomitee in samewerking met die Rampeenheid van die Stellenbosch Munisipaliteit gaan 67 minute lank 67 hoendermayonnaise‑toebroodjies berei. Die studente verpak die toebroodjies en lewer dit by kwesbare persone af.</p><p>Die toebroodjie‑veldtog vind by die Lettere en Sosiale Wetenskappe-gebou plaasvind. Kontak me Eyethu Mbele by <a href="mailto:24950467@sun.ac.za">24950467@sun.ac.za</a> vir meer inligting.<br><br><strong>26 Julie – Mandela Dag‑lesing (Transformasiekantoor)</strong></p><p>Van 17:00 tot 19:00 bied die Universiteit Stellenbosch Museum die Transformasiekantoor se Mandela Dag-lesing aan. Meer besonderhede en inligting oor die lesing word later gedeel. Vir meer inligting en navrae kontak me Shanté Neff by <a href="mailto:shante@sun.ac.za">shante@sun.ac.za</a><strong>.</strong></p><p style=""><strong style="">27 Julie – Red Lewens Skenk Bloed</strong></p><p style=""><strong style="">Plek: Langs VV Saal by die Neelsie</strong></p><p style="">Personeel en studente word uitgenooi om langs die VV Saal by die Neelsie 27​ Julie, van 09:00vm – 16:00nm, te gaan bloed skenk ten einde die bloedbanke aan te vul en lewens te red. Kontak me Nicky Adams by <a href="mailto:nadams@sun.ac.za" style="">nadams@sun.ac.za</a> vir meer inligting,​<br></p><p><strong><br></strong></p>2023-07-25T09:00:00Z2023-07-25T12:00:00ZEndler Foyer, Conservatorium
Nelson Mandela-dag - Vul 'n trollie | Bou 'n boks | Geehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=5547Nelson Mandela-dag - Vul 'n trollie | Bou 'n boks | Gee<p>​</p><p><strong>30 Junie – 21 Julie</strong>​<br></p><p>Fakulteite, departemente, en omgewings word aangemoedig om tot en met 14 Julie 2023 bokse of trollies vol te pak ter ondersteuning van studentewelstand. Items kan die volgende insluit:</p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:33.3333%;"><strong>Toiletware</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:33.3333%;"><strong>Voedsel (niebederfbaar)</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:33.3333%;"><strong>Ander</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><ul><li>Tandepasta</li><li>Tandeborsel</li><li>Seep</li><li>Waslap</li><li>Sanitêre produkte</li><li>Sjampoe</li><li>Sweetweerder of deodorant (spuit/aanrol)</li><li>Lyfroom</li><li>Toiletpapier</li></ul></td><td class="ms-rteTable-default"><ul><li>Mieliemeel</li><li>Rys</li><li>Pasta</li><li>Sardyne</li><li>Tuna</li><li>Boeliebief</li><li>Bone</li><li>Kekerertjies</li><li>Gemengde bone</li><li>Lensies</li><li>Gebakte bone</li><li>Suikermielies</li><li>Tamatie‑en‑uie‑mengsel/‑sous</li><li>Chakalaka</li><li>Gemengde groente</li><li>Cook‑In Sauces</li><li>Grondboontjiebotter</li><li>Hawermoutpap</li><li>Kitsnoedels</li><li>Koffie</li><li>Tee</li><li>Suiker</li><li>Langlewemelk</li><li>Water</li><li>Konfyt</li><li>Weet‑Bix</li><li>Brood</li><li>Kitssop</li></ul></td><td class="ms-rteTable-default"><ul><li>Sjokolade</li><li>Kombers</li><li>'n Bietjie aanmoediging</li><li>Waspoeier</li><li>Leesboek</li></ul><p><strong> </strong></p></td></tr></tbody></table><p> </p><p style="text-align:justify;">Fakulteite, departemente, en omgewings wat 'n finansiële bydrae tot die saak wil maak, kan sodanige interne verbintenisse vergemaklik deur kostepunt R6771 en die verwysing “Mandela Dag" te gebruik. Die fondse word gekonsolideer en aangewend vir die aankoop van die items wat in die tabel gelys word. Vir meer inligting kontak mnr Adean Schippers by <a href="mailto:schippers@sun.ac.za">schippers@sun.ac.za</a> of me Shibu Mamabolo by <a href="mailto:shibu@sun.ac.za">shibu@sun.ac.za</a>.<br><strong><br></strong></p><p style="text-align:justify;"><strong>Die kontakpersone en aflaaipunte is soos volg:</strong><br></p><p style="text-align:justify;"><strong>Stellenboschkampus</strong></p><ul><li>Die Afdeling Sosiale Impak, Banghoekweg, Ou Lückhoff Skoolgebou. Kontak: Mnr Chevaan Peters by <a href="mailto:chevaan@sun.ac.za">chevaan@sun.ac.za</a>.</li><li>Die Taalsentrum. Kontak: Me Cheryl Cornelissen by <a href="mailto:cherylc@sun.ac.za">cherylc@sun.ac.za</a>.</li><li>Die Departement Informasietegnologie. Kontak: Me Mariana Fourie by <a href="mailto:mpv@sun.ac.za">mpv@sun.ac.za</a>.</li><li>Menslike Hulpbronne: Personeelgesondheid en ‑welwees. Kontak: Mnr Adean Schippers by <a href="mailto:schippers@sun.ac.za">schippers@sun.ac.za</a> of me Shibu Mamabolo by <a href="mailto:shibu@sun.ac.za">shibu@sun.ac.za</a>.</li><li>Die Fakulteit AgriWetenskappe, JS Marais‑gebou, Kamer 1033. Kontak me Monika Basson by <a href="mailto:mh@sun.ac.za">mh@sun.ac.za</a>.</li><li>Die US Biblioteek- en Inligtingsdiens. Kontak: Mnr Jeremiah Pietersen by <a href="mailto:jeremiahp@sun.ac.za">jeremiahp@sun.ac.za</a>.</li></ul><p style="text-align:justify;"><strong>Tygerbergkampus</strong></p><ul><li>Kontak: Mnr Timilehin Aderibigbe by <a href="mailto:timilehin@sun.ac.za">timilehin@sun.ac.za</a> of me Isabella Turner by <a href="mailto:22904131@sun.ac.za">22904131@sun.ac.za</a>.</li><li>Biblioteek vir Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. Kontak: Mnr Jeremiah Pietersen by <a href="mailto:jeremiahp@sun.ac.za">jeremiahp@sun.ac.za</a>.​<br></li></ul><p><br></p>2023-06-12T22:00:00Z2023-07-25T13:00:00ZEndler Foyer, Conservatorium