Kies jou taal: Engels Afrikaans

Gebeure

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Nuus Gebeure
​​

 

 

US fasiliteer skepping van Lückhoff Lewende Museumhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=4478US fasiliteer skepping van Lückhoff Lewende Museum<p>In ooreenstemming met die Universiteit se waardes van deernis, billikheid, verantwoordbaarheid, respek en uitnemendheid, reik die instelling se Afdeling Sosiale Impak ʼn hartlike uitnodiging na voormalige leerders van Lückhoff Skool en lede van die Lückhoff-skoolgemeenskap van 1969 uit om aan die seremonie deel te neem waarin twee van die oorspronklike skoolbanke as ʼn daad van herstellende geregtigheid terugbesorg sal word.    </p><ul><li>Die geleentheid vind plaas op <strong>Saterdag 26 Oktober 2019</strong> van <strong>12:00 tot 15:00</strong> in die <strong>Ou Lückhoff Skool in Banhoekweg</strong> in Stellenbosch.</li><li>Skakel met<strong> Ashtrolita Rudolph </strong>by <a href="mailto:arudolph@sun.ac.za%20">arudolph@sun.ac.za </a>of tel. 021 808 3645 vir meer inligting en om bywoning te bevestig. <br><br></li></ul>2019-10-26T10:00:00Z2019-10-26T13:00:00ZOld Lückhoff School, Banhoek Road, Stellenbosch.
MGD Algemene Jaarvergaderinghttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=4321MGD Algemene Jaarvergadering<h3 style="text-align:center;"><span lang="af">JAARLIKSE ALGEMENE VERGADERING </span></h3><p style="text-align:center;"><span lang="af">OP </span></p><p style="text-align:center;"><span lang="af"><strong>26 SEPTEMBER 2019 </strong></span></p><p style="text-align:center;"><span lang="af"><strong>​18H30 VIR 19H00 </strong></span></p><p style="text-align:center;"><span lang="af">IN </span></p><p style="text-align:center;"><span lang="af"><strong>DIE KHAYA </strong></span></p><p style="text-align:center;"><span lang="af">(RYNEVELD ST, STELLENBOSCH SENTRAAL, STELLENBOSCH, 7599) </span></p><p style="text-align:center;"><span lang="af">RSVP <a href="mailto:ONESTOP@SUN.AC.ZA"><strong>ONESTOP@SUN.AC.ZA</strong></a> OP OF VOOR </span></p><p style="text-align:center;"><span lang="af">20 SEPTEMBER 2019​</span></p><p><br></p>2019-09-26T16:30:00Z2019-09-26T19:00:00ZDie Khaya, Ryneveld St, Stellenbosch Central
2019 Sosiale Impak Simposiumhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=41842019 Sosiale Impak Simposium<p>​<span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-family:"segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;float:none;display:inline;white-space:normal;cursor:text;orphans:2;background-color:transparent;">Die Afdeling vir Sosiale Impak nooi u vriendelik uit na die jaarlikse Sosiale Impak Simposium. </span> <br></p><p> <strong>Tema: </strong>Sosiale Impak deur Leer en Onderrig, en Navorsing: Bevordering van Etiese Vennootskappe </p><p> <strong>Doel: </strong>Die doel van die simposium is tweeledig:</p><p> </p><ul><li>Om te besin oor vordering met die implementering van sosiale impak (SI) as ʼn strategiese prioriteit van die Universiteit Stellenbosch (US) deur leer en onderrig, en navorsing<br></li><li>Om beter begrip te verkry van die manier waarop SI-inisiatiewe deur etiese en doelgerigte vennootskappe geïmplementeer word.</li></ul><p> </p><p> <strong>Uitkomste: </strong>Die uitkomste van die simposium is:</p><p> </p><ul><li>verdere vaslegging van die US Visie 2040 en die Strategiese Raamwerk (2019–2024);</li><li>profilering, aanbieding en optekening van gevallestudievoorbeelde van beste praktyke verbonde aan inisiatiewe in die SI-paradigma;</li><li>die skep van beter begrip van verskillende praktyke in die implementering van SI-inisiatiewe in leer en onderrig, en navorsing;</li><li>aanmoediging en stimulering van gesprekke onder interne belanghebbendes;</li><li>die aanpak van kritieke onderwerpe wat die US se omvattende impak op die samelewing beïnvloed; en </li><li>die ontwikkeling van ʼn stel beginsels wat die SI- etiese diskoers(e) en toepaslike protokols sal rig.</li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-3">Program beskikbaar </span><a href="/si/en-za/Documents/Events/Symposium%202019/Social%20Impact%20Symposium%20Programme_Final.pdf" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-3"> <strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5 ms-rteFontSize-3"> <span style="text-decoration:underline;"> <font style="text-decoration:underline;">hier</font></span></strong></span></a><span class="ms-rteFontSize-3">.</span></p><p> </p><p> <span class="ms-rteFontSize-3">Voltooi </span> <strong class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-9-5"> <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNbbJpP0NmOqZbPB1-WKRZEOP05OgzSum1zMsQu1uTjDxMDw/viewform">hierdie vorm​</a></strong><span class="ms-rteFontSize-3"> om hierdie geleentheid by te woon.</span><br><br></p>2019-09-06T06:30:00Z2019-09-06T13:30:00ZSTIAS, 10 Marais Road, Stellenbosch
Spitsberaad vir sosiale geregtigheid en internasionale konferensiehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=4432Spitsberaad vir sosiale geregtigheid en internasionale konferensie<p>​Die benutting van die doelwitte vir volhoubare ontwikkeling (SDG's) en die wêreldwye menseregte Agenda om maatskaplike geregtigheid te bevorder.<br></p><p><strong>Voltooi hierdie </strong><a href="https://docs.google.com/forms/d/1Rh1r8Hijp-cejA5PKAUOkwLVeRhwDC7QIWw0upDh0Xo/viewform?edit_requested=true"><strong class="ms-rteStyle-Accent1"><span class="ms-rteThemeForeColor-9-5" style="">vorm</span></strong></a><strong> om te registreer.</strong><br></p><p><strong><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5" style="text-decoration-style:solid;text-decoration-color:#760019;"><img src="/english/PublishingImages/Lists/Dual%20Events/My%20Items%20View/Infographic_Final.png" alt="Infographic_Final.png" style="margin:5px;" /></strong>​<br></strong></p>2019-08-29T06:00:00Z2019-08-31T15:00:00ZHazendal Wine Estate, Bottelary Rd, Stellenbosch
Mandela Week vieringehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=4181Mandela Week vieringe<p>​Die US vier Mandela week vanaf 22-26 Julie 2019<br></p><p>Meer besonderhede sal nader aan die tyd volg​​<br></p>2019-07-22T06:00:00Z2019-07-26T14:00:00ZStellenbosch and Tygerberg Campuses
“After School Game Changer” Seminaarhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=4341“After School Game Changer” Seminaar<p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;font-family:"corbel",sans-serif;font-size:10pt;">​Die Afdeling Sosiale Impak in vennootskap met die Wes-Kaapse regering nooi u hartlik uit na ʼn seminaar getiteld “After School Game Changer”.</span></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#595959;font-family:"corbel",sans-serif;font-size:10pt;">Tweelinge wat in twee verskillende kontekste grootword – een in ʼn huis met voldoende hulpbronne en een in armoede – sal hul volwasse lewe met verskillende geleenthede en moontlikhede betree. Die vernouing van die geleentheidsgaping vir leerders met onvoldoende hulpbronne verg dat almal betrokke raak by die ontwikkeling van ons kinders en die jeug. Dit vereis ʼn veeldissiplinêre reaksie van akademici, die burgerlike samelewing en die regering. Gegewe die beperkings van die bestaande KABV-kurrikulum bied verrykingsprogramme ná formele skoolure ʼn geleentheid om die gaping te vernou. Uitgebreide onderwys word toenemend erken as ʼn belangrike gebied vir belegging en optrede. Sluit by ons aan om meer uit te vind oor wat tans in die sektor plaasvind en die geleenthede vir samewerking, navorsing en studentebetrokkenheid.</span></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><font size="3"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#595959;font-family:"corbel",sans-serif;"> </span></span><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0000ff"><a href="/si/en-za/Documents/Events/ASGC/After%20School%20Game%20Changer%20Seminar%20May%20-%20Programme.pdf" target="_blank"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"corbel",sans-serif;">Klik hier vir meer inligting</span></a><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"corbel",sans-serif;">.</span></span></font></span></font><span lang="AF" style="margin:0px;"></span></p><p style="margin:0px;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"corbel",sans-serif;font-size:10pt;"><font color="#000000"> </font></span></strong><span lang="AF" style="margin:0px;"></span></p><p style="margin:0px;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"corbel",sans-serif;font-size:10pt;"><font color="#000000">Ons sien uit om u daar te sien!</font></span></strong></p><p style="margin:0px;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"corbel",sans-serif;font-size:10pt;"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><table width="0" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:white;margin:0px;width:444pt;"><tbody><tr><td width="96" valign="top" style="margin:0px;padding:0mm;border:0px #000000;width:60pt;background-color:transparent;"><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Datum: </font></span></p></td><td width="30" style="margin:0px;padding:0mm;border:0px #000000;width:18.75pt;background-color:transparent;"></td><td width="466" valign="top" style="margin:0px;padding:0mm;border:0px #000000;width:290.25pt;background-color:transparent;"><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#595959;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="3">Donderdag 30 Mei 2019 </font></span><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;"></span></p></td></tr><tr><td width="96" valign="top" style="margin:0px;padding:0mm;border:0px #000000;width:60pt;background-color:transparent;"><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Tyd: </font></span></p></td><td width="30" style="margin:0px;padding:0mm;border:0px #000000;width:18.75pt;background-color:transparent;"></td><td width="466" valign="top" style="margin:0px;padding:0mm;border:0px #000000;width:290.25pt;background-color:transparent;"><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#595959;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="3">09:30–12:30 </font></span><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;"></span></p></td></tr><tr><td width="96" valign="top" style="margin:0px;padding:0mm;border:0px #000000;width:60pt;background-color:transparent;"><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Plek: </font></span></p></td><td width="30" style="margin:0px;padding:0mm;border:0px #000000;width:18.75pt;background-color:transparent;"></td><td width="466" valign="top" style="margin:0px;padding:0mm;border:0px #000000;width:290.25pt;background-color:transparent;"><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#595959;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="3">Kamer 5003, Fakulteit Opvoedkunde </font></span><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;"></span></p></td></tr></tbody></table><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#58585a;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:14.5pt;">RSVP na </span></strong><a href="mailto:chrishar@sun.ac.za"><span class="ms-rteThemeForeColor-9-5" lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:14.5pt;">chrishar@sun.ac.za</span></a><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#1f497d;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:14.5pt;"> teen</span></strong><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#58585a;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:14.5pt;"> </span></strong><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#595959;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:14.5pt;">23 Mei 2019</span></strong><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;"></span></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><br> </p>2019-05-30T07:30:00Z2019-05-30T10:30:00ZRoom 5003, Faculty of Education
#LunchBoxChallenge https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=4180#LunchBoxChallenge <p>​</p><p><span lang="AF">Die Universiteit van Kaapstad (UK) het onlangs ʼn beweging getiteld die #LunchBoxChallenge van stapel gestuur. Hierdie inisiatief is daarop gemik om die hongerkrisis te verlig waarvoor talle Suid-Afrikaanse skoolkinders te staan kom. Daar word geraam dat drie uit vier Suid-Afrikaanse leerders elke dag honger skool toe gaan. Dit is ʼn angswekkende syfer as in ag geneem word dat hierdie kinders ʼn baie groter risiko vir belemmerde groei en swak akademiese prestasie loop, veral tydens ontwikkeling in die vroeë kinderjare. Dit veroorsaak onherstelbare skade aan ʼn persoon se vermoë om te leer en te ontwikkel. Die Universiteit Stellenbosch (US) het die UK se uitdaging aanvaar om ons eie #LunchBoxChallenge te hou om 20 000 maaltye vir leerders in hierdie kritieke ontwikkelingsfase te verpak. </span></p><p><span lang="AF">Connect Maties, die studente-fondsinsamelingsarm vir sosiale impak, en Rise Against Hunger Africa (RAH) span saam in hierdie inisiatief om die 20 000 maaltye aan RAH se voedingsprogram vir vroeë kinderontwikkeling te verpak en te skenk. RAH is ʼn vrywilligergebaseerde maaltydverpakkingsprogram met die doel om wêreldhonger teen 2030 uit te wis. RAH-maaltye word in skole verskaf om inskrywing en bywoning te bevorder. Deur hierdie maaltye kry die leerders die nodige energie om te konsentreer, te leer en aan skoolaktiwiteite deel te neem. Dit stel hulle in staat om akademies te presteer en verbeter hulle toekomsgeleenthede.</span></p><p><span lang="AF">Die fokus van hierdie inisiatief – om by te dra tot die uitwissing van wêreldhonger teen 2030 – is in lyn met die US se tema vir sosiale impak van “Voedselsekerheid en gesondheid”. Dit is weer in lyn met die Verenigde Nasies se Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte van “Geen honger” en “Goeie gesondheid & welsyn”. </span></p><p><span lang="AF">Alle US-studente en -personeellede word gevra om ons te help om die UK se uitdaging te aanvaar om te verseker dat kinders nie meer honger skoolgaan nie. </span></p><p><span lang="AF">Die maaltydverpakkingsgeleentheid sal Saterdag 13 April plaasvind. Daar sal twee geleenthede in die Neelsie vir vrywilligers wees: 10:00–11:00 en 11:30–12:30. Klik asseblief </span><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKECG0rNDyNMZ_UrAO6j2oVOupoqICUgjtf9n2sF1BfRE5fg/viewform"><span lang="AF">hier</span></a><span lang="AF"> om as ʼn vrywilliger te dien.</span></p><p><span lang="AF">Skakel met Cailin Perrie (Connect Maties-voorsitter, 19849036@sun.ac.za) of Taydren van Vuuren (Connect Maties-vennoot, </span><a><span lang="AF">20801351@sun.ac.za</span></a><span lang="AF">) vir verdere inligting.</span></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>​<p><br> </p>2019-05-11T08:00:00Z2019-05-11T10:30:00ZNeelsie
Women's Land Summithttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=4183Women's Land Summit<p>​Vroue in dialoog oor grondhervorming om sodoende oplossings te skep wat die Grondwetlike doelwit kan bereik om die verdeeldheid van die verlede deur grondhervorming te genees.​<br></p>2019-04-11T06:30:00Z2019-04-11T15:30:00ZSTIAS
Sosiale Impak Gemeenskapsoggend https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=4179Sosiale Impak Gemeenskapsoggend <p><span lang="AF">​Meer as 5 000 nuwe Matiestudente gaan die geleentheid kry om deel te neem aan die jaarlikse Sosiale Impak Gemeenskapsoggend by die Universiteit Stellenbosch (US) op Donderdag, 31 Januarie 2019. Die studente gaan besoek bring aan verskeie projekte vir sosiale impak in en om Stellenbosch en die Tygerberg-area (waar die Tygerberg-kampus geleë is) en aan ʼn verskeidenheid aktiwiteite deelneem. </span></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><h2>Vir meer inligting,<a href="/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6120"> klik hier​</a><br></h2>2019-01-31T06:00:00Z2019-01-31T11:00:00ZStellenbosch & Tygerberg Campuses
2018 Sosiale Impak Simposiumhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=38562018 Sosiale Impak Simposium<h1>​Inspire <span class="ms-rteThemeForeColor-2-5">#SU</span><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Impa​ct</span><span class="ms-rteForeColor-1">100</span><br></h1><p>​</p>Die Afdeling vir Sosiale Impak nooi u vriendelik uit na die jaarlikse Sosiale Impak Simposium 2018. Die simposium is die hoogtepunt van sosiale impak aktiwiteite en inisiatiewe elke jaar. Die fokus vir hierdie jaar is om ons werk aan vier van die sewe USSI Temas te deel en bekend te stel, gesamentlik te leer en 100% impak te inspireer as deel van die US se eeufeesvieringe. <br> <div>​<br> </div><div> <strong>Datum: </strong>12 September 2018<br><strong>Tyd:</strong> 08:30 – 16:30<br><strong>Plek:</strong> Devonvallei Gholflandgoed, Stellenbosch</div><div> <strong></strong> <strong>RSVP:</strong> Howard Gordon <a href="mailto:howard@sun.ac.za"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">howard@sun.ac.za</font></span></a> voor 5 September 2018​<br></div><div> <br> <br></div><div></div><p></p><h4>Fokus:  Die fokus vir hierdie jaar is om ons werk met betrekking tot vier USSI Temas bekend te stel naamlik:</h4><div></div><ul><li>Onderrig vir almal</li><li>Indiensname en inklusiewe ekonomiese ontwikkeling</li><li>Sosiale en geslagsgeregtigheid</li><li>Voedselsekerheid en gesondheid<br></li></ul><h4>​<br></h4><h4>Doel:  Die doel van die simposium is drieledig:</h4><ul><li> Om ʼn gesamentlike leerruimte vir personeel en studente in samewerking met vennote te skep </li><li>Om inisiatiewe vir sosiale impak wat kritieke ontwikkelingsdoelwitte op ʼn volhoubare manier aanpak, te vier en sigbaar te maak </li><li>Om die Universiteit Stellenbosch se eeuwording te vier deur 100% impak aan te vuur en saam vorentoe te beweeg.</li></ul><h4> <br>Uitkomste: Die uitkomste van die simposium is:</h4><ul><li> die skep van beter begrip van hoe die Sosiale Impak Strategiese Plan die implementering van sosiale impak rig;</li><li>die bespreking van kritieke onderwerpe verbonde aan die Universiteit Stellenbosch se algehele impak op die samelewing; </li><li>die profilering, aanbieding en deel van voorbeelde van suksesvolle volhoubare inisiatiewe vir sosiale impak; en </li><li>die viering van sosiale impak as ʼn ontluikende praktyk deur te deel, saam te leer en netwerke te vorm.</li></ul><p></p><h4><a href="/si/en-za/Documents/Events/Purpose%26Program2018.pdf" target="_blank">Klik hier vir die volledige program​​</a></h4><p> <br></p><h3>​Ons sien uit daarna om u daar te sien!<br></h3>2018-09-12T06:30:00Z2018-09-12T14:30:00ZDevonvale Golf Estate, Stellenbosch