Kies jou taal: Engels Afrikaans

Studentevrywilligwerk

Hoe studente betrokke kan raak:

 

 1. Koshuisstrukture

 2. Verenigingstrukture  

 3. Fakulteitskomitees

 4. Sportverenigings

 5. Deur by MGD in te stap (individuele studente wat graag betrokke wil raak)

 

Daar is 'n geakkrediteerde program vir student vrywilligers met die doel om studente bevoeg te maak en hulle voor te berei vir vrywilligerdiens. Die kursus is NQF 6-geakkrediteer en die doelwitte daarvan is soos volg:

 1. Inleiding tot gemeenskapsontwikkeling

 2. Projekbestuur en innovasie

 3. Verbonde burgerskap binne die internasionale en nasionale ontwikkelingsraamwerke.


   

Sommige van die projekte waarin studente betrokke is, val binne onderstaande kategorieë:

 1. Onderwys (mentorskap)

 2. Leierskap- en Lewensvaardighede

 3. Gesondheidsbevordering en -bewyssyn

 4. Kunste (kunsvlyt en drama)

 5. Sport

 6. Omgewingsbewussyn

 

Die geakkrediteerde kursus en gemeenskapswerk van studente word amptelik deur die US erken en word ingesluit in die student se ko-kurrikulêre rekord.  
 

Vir verdere inligting, kontak asseblief vir Michelle Pietersen: US-kampus of Avril Whate: Tygerberg-kampus

Om aansoek te doen vir Studentevrywilligwerk, voltooi asseblief hierdie vorm​ en stuur na die betrokke Programbestuurder hierbo.