Student Societies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

SDASM: Seveth-day Adventist Students Movement


​​Ons is 'n gemeenskap van die Sewende-dag Adventiste studente in en rondom Stellenbosch, wat wag vir die tweede koms van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. 

​Kontak Ons

Voorsitter: Asanda Mditshwa 

Webwerf: http://www0.sun.ac.za/verenigings/Religious3.html 

Epos: stellenboschsdasm@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/#!/pages/Stellenbosch-Sdasm/351892214897140?fref=ts 

                                 Ledegeld

                                                          R250 per jaar

                                              Sluit Hier Aan

​​