Student Societies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Die Voortrekkers

​​

​​​Die Voortrekkers is ʼn Universiteitsvereniging wat deel vorm van Die Voortrekkers in Suid-Afrika. Die vereniging is oop vir alle studente wat waarde heg aan hul Afrikanerskap, Burgerskap en Christenskap. 

Kontak Ons

Voorsitter: Lauren Hauptfleisch​

Webwerf: www.stellenboschstaatmakers.co.za​

                                                                              Email: voortrekkers@sun.ac.za 

                                                                              Facebook: https://www.facebook.com/groups/23450337328/

                                           Ledegeld

                                                                              ​R350 per jaar

                                                            Sluit Hier Aan​