Student Societies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Deeper Life Campus Fellowship

DLCF is 'n interkerklike liggaam van Bybel gelowige Christene, toegewy aan die verkondiging van Christus deur woord en daad, wen, bou en die ingebruikneming van die kampusgemeenskap vir Christus te leef. ​​​

                                                Kontak Ons

                                                                                    Voorsitter: Akinlolu Makinwa 

                                                                                    Epos: dlcfsun@gmail.com 

                                                Ledegeld

                                                                                    Geen

                                                                   Sluit Hier Aan​

​​