Information Governance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​Die 30ste SAAIR Konferensie word aangebied deur die 

Universiteit van Stellenbosch 

​24 - 26 Oktober 2023 


Tema:

Toekomsgerigte Hoër Onderwys : Die volgende 30 jaar


pre-konferensie werkswinkel op 23 Okt​ober 2023​

post-konferensie werkswinkel op 27 Ok​tober 2023


Oproep tot bydrae

(via Easychair)​​​​


Lord Charles Hotel, Somerset Wes​, Wes-Kaap

Lord Charles1.PNG
Lord Charles2.PNG

Onder leiding van die Uitvoerende Komitee van SAAIR 2023

Exco Jan 2023.jpg
Van links na regs: Me Elizabeth Booi (Universiteit van Wes-Kaap), ​ Me Takalani Muloiwa-Klenam (Universiteit van Johannesburg),  Dr Mxolisi Masango (Universiteit van Pretoria), Mnr Benjamin Ntshabele (Sefako Makgatho Universiteit van Gesondheidswetenskappe), Me Liile Lerato Lekena, President (Mangosuthu Universiteit van Tegnologie), Mnr Ashton Maherry (Saide), ​​Me Renè Robbertze (Universiteit van Stellenbosch), Me Carin Strydom (SAAIR Kantoor), ​Me Lisa Cloete (Universiteit van Kaapstad)​

Konferensie voorsitters: René Robbertze en Prof Ian Cloete (Universiteit van Stellenbosch)

Konferensie bestuurskomitee: Prof Ian Cloete, René Robbertze en Albè van Niekerk (Universiteit van Stellenbosch)

​Hoofsp​re​​​ker​​s

Een van ons hoofsprekers by die konferensie is Prof. Karen Webber van die Universiteit van Georgia en tans president van AIR (2022-2023).

Karen het navorsing gepubliseer oor 'n aantal kwessies wat verband hou met institusionele doeltreffendheid in hoër onderwys, insluitend fakulteitsrolle en werkproduktiwiteit, opleiding vir graduandi, geslagsgelykheid in hoër onderwys, voorgraadse navorsing en kapasiteitsbou in institusionele navorsing.  

Haar primêre belangstellings vir navorsing bly gefokus op die assessering van akademiese, kognitiewe en psigososiale groei van universiteitstudente, met bykomende belangstelling in geslagstudies en hoër onderwys databestuur - Bron


Karen Webber.jpg


Nog 'n hoofspreker by die konferensie is Prof. Ian Cloete van die Universiteit van Stellenbosch, voormalige Senior Direkteur: Inligtingsoorsigbestuur (nou afgetree, maar steeds verbonde aan die Universiteit Stellenbosch). Ian het breedvoerig gepubliseer in die veld van masjienleer en neurale netwerke, met toepassings op data en analise.
Hy het die ontwikkeling van nuwe analitiese modelle vir effektiwiteit en doeltreffendheid gelei, wat ook 'n telkaart vir die Universiteit van Stellenbosch se Strategiese Raamwerk 2019—2024 insluit. Hy het die ontwerp van raamwerke vir die implementering van wetgewing (byvoorbeeld POPIA), beleide en regulasies met betrekking tot privaatheid, inligtingsbestuur, inligtingsekuriteit, dataklassifikasie en meer gelei.
Hy is 'n senior lid van die Instituut vir Elektriese en Elektroniese Ingenieurs (IEEE). Hy het ook die akkreditasie, gehalteversekering en opvoedkundige hervormings van die Bologna-proses in Europa gelei as president van 'n private universiteit in Duitsland, waar hy as professor in rekenkundige intelligensie gedien het. Daar het hy nuwe kurrikulums en onderrigmetodologieë ontwerp, wat hy gereeld as genooide hoofspreker aangebied het by die Future of Europe Summit-reeks konferensies wat deur die regering van Andorra aangebied is.​

​SAAIR Doelstelling​​

  • Om navorsing en analise wat lei tot die produksie van verbeterde bestuursinligting vir begrip, beplanning, bestuur en die bedry​f van hoër onderwysinstellings en agentskappe te bevorder.
  • Om die ontwikkeling en toepassing van toepaslike metodologie en tegnieke uit 'n verskeidenheid van dissiplines aan te moedig om sulke navorsing, analise en beplanning te bevorder.
  • Om die insamel, interpretasie, uitruil en verspreiding van kennis met betrekking tot hoër onderwys en verwante instellings aan te moedig.​
  • Om die professionele ontwikkeling en opleiding van individue wat betrokke is by institusionele navorsing en analise of wat belangstel in die aanwending daarvan in beplanning, bestuur en hulpbrontoewysing en in die verbetering van hoër onderwys te ondersteun.

​Vir meer inligting besoek die webblad by https://www.saair-web.co.za/​


Akkommodasie en ander aanbevelings

​​Akkommodasie

Lord Charles Hotel het 'n spesiale B&B tarief van R240​0 per kamer per nag (Enkel of dubbel) vir die konferensie se afgevaardigdes. 

(Plus 1% Toeriste heffing)

Gebruik asb die konferensienaam (30thSAAIR) wanneer u die bespreking maak by reservations@lordcharleshotel.com  

​Lughawe vervoer

Calvyn Toere - +27 84 290 0460 (Whatsapp) of calvynstours@yahoo.com (Epos)

Helderberg Toere - +27 82 877 7587 (Whatsapp) of jurie@helderbergtours.co.za​ (Epos)

​Vir meer inligting kontak asb vir Albe van Niekerk by albe@sun.ac.za​

​​