Medical Physiology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Afdeling Geneeskundige Fisiologie

Fisiologie 278 Kursusbeskrywing

Die Fisiologie (AGB) 278 module is 'n dienskursus vir BSc Fisioterapie, B Arbeidsterapie, en BSc Dieetkunde studente in hul tweede jaar. Die module dek al die fisiologiese sisteme in voldoende diepte om studente in staat te stel om: die liggaam se diverse funksies te begryp, die fisiologiese literatuur (handboeke ens.) sinvol te kan lees, en verstaan, en addisionele toegepaste fisiologiese inligting te begryp en in konteks te plaas.