Unit for Construction Materials
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vesel-Versterkte Beton

Die gebruik van vesel-versterkte beton (FRC) is besig om toe te neem, weens die positiewe bydrae wat dit tot beton se meganiese eienskappe lewer. Vesels word dikwels in twee kategorieë verdeel, naamlik mikro en makro vesels. Vesels wat 15 mm of korter is, word geklassifiseer as mikro vesels terwyl vesels 30 mm en langer geklassifiseer word as makro vesels. Verskeie materiale word gebruik om sintetiese vesels te vervaardig. Hierdie materiale sluit onder andere staal, polipropileen, glas en PVA in. Natuurlike vesels is ook tans in gebruik. Die hoofrede vir die byvoeging van vesels tot beton is die verbeterde gedrag wat beton ten toon stel wanneer dit begin kraak, hoofsaaklik a.g.v. plastiese krimping. Mikro vesels word ook gebruik om die duktiliteit van beton te vermeerder. Die effek van mikro vesels op beton duktiliteit kan waargeneem word tydens die vervorming van verharde sement-gebaseerde samestellings (SHCC). Die navorsingsfokus lê tans op sintetiese makro vesels en die effek daarvan op die kruip gedrag van gekraakte FRC.


Ontwerp met Vesel-Versterkte Beton

Student: Fred Mudge (M.Eng)

Studieleier: Prof WP Boshoff

Vesels in beton het die voordeel dat dit gewone staalbewapening gedeeltelik of selfs heeltemal kan vervang. Toepaslike ontwerpsriglyne vir spesifieke toeapssings ontbreek egter nog. Hierdie projek behels die skep van riglyne vir die gebruik van vesel-versterkte beton. 
Die Modellering van die Kruip van Gekrakte Vesel-Versterkte Beton

Student: Leo Pike (M.Eng)

Studieleier: Prof WP Boshoff

Die ondersoek na die kruip van gekraakte vesel-versterkte beton (FRC) het momentum opgetel oor die afgelope paar jare, veral na die ontstaan van die Rilem tegniese kommittee CCF genaamd: Creep behaviour of cracked sections of fibre reinforced concrete. Daar is egter nog steeds geen model voorgestel oor hoe om die addisionele kruip, veroorsaak deur die uittrek van vesels (vir staal vesels), in te sluit by die ontwerp van FRC strukture nie. Hierdie projek gaan 'n model voorstel wat gebruik kan word saam met die fib Model Code 2010, om die langtermyn verplasings van FRC strukture te bepaal. Vermoeidheidsgedrag van Vesel-Versterkte Beton

Student: Humaira Fataar (M.Eng)

Studieleier: Prof WP Boshoff & Dr R Combrinck

Hierdie navorsing ondersoek die langtermyn vermoeidheidgedrag van staal vesel-versterkte beton weens sikliese belasting. As krake in die beton ontwikkel, help die vesels om die gaping te oorbrug en die progressie van die kraakgroei te verminder. Navorsing rakende die kraakgroei van vesel-versterkte beton ween sikliese belasting is egter skaars. Hierdie navorsing beoog om die kennis gaping te vul deur vermoeidheid toetse te doen op betonbalke sowel as en enkelveseluittrek vermoeidheidstoetse.