Unit for Construction Materials
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Hoë-Verrigting Beton​​​

Hoë-Sterkte Beton (HSC) is 'n tipe Hoë-Verrigting Beton (HPC), waarvan die druksterkte wissel tussen 60 MPa en 120 MPa. Die Suid-Afrikaanse struktuur ontwerpkode, SANS 10100, wat tans in gebruik is, bevat geen riglyne vir die ontwerp van beton elemente met sterktes hoër as 50 MPa nie. Die Europese kode, EN 1992-1, maak wel voorsiening vir beton met kubussterktes tot en met 105 MPa. Die hersiene weergawe van SANS 10100, sal die Suid-Afrikaanse beton industrie toelaat om beton met kubussterktes, so hoog as 105 MPa, te kan spesifiseer. Daar is egter tans beperkte kennis beskikbaar oor HSC wat uit plaaslike materiale vervaardig is. Navorsing in hierdie veld beoog om die eienskappe van HSC, vervaardig uit plaaslike materiale, te ondersoek. Daar word ook gekyk na die ontwikkeling van 'n meng-ontwerp metode wat geskik sal wees vir hierdie materiale. 'n Onvermydelike eienskap van HPC is outogene krimp, daarom word daar spesiale fokus daarop geplaas. Metodes om hierdie tydafhanklike deformasie te verhoed, word ondersoek.

 ​

nuraanEbrahim.JPG

Die Effek van Super-Absorberende Polimere op die Vars Gedrag van Beton

Nuraan Ebrahim (M.Eng)

Studieleier: Prof W.P.Boshoff

Super-absorberende polimere verminder nie net die outogene krimp van Hoë-Sterkte Beton (HSC) nie, maar dit kan ook 'n positiewe effek op beide die vars- en plastiese gedrag van beton hê. Hierdie studie handel oor die effek van super-absorberende polimere op die vars gedrag van beton.​