VAARDIGHEDE

 

Soos die navorsingsprofiele van die IPB akademiese personeel (Dr Hills, Prof Kossmann, Dr Lloyd, Dr Peters en Dr van der Vyver) aandui, het die IPB-navorsingsbevoegdhede betrekking op die produksie en ontleding van transgeniese plante, sowel as die isolering van gene wat by die sintese van polisakkariede betrokke is. Ons bestudeer die modelspesies Arabidopsis thaliana, Medicago truncatula, Physcomitrell patens en Solanum tuberosum, en stel fundamentele vrae. Ons gebruik veral mutantversamelings om omgekeerde genetiese ontledings toe te pas. Verder bewerkstellig ons genetiese transformasie van plante soos koring, suikerriet en al die modelspesies om omgekeerde en voorwaartse genetika toe te pas ten einde funksie aan gene toe te ken.

Ons het toegang tot die volle "gereedskapkis" van hedendaagse funksionele genomika-ontleding om die genetiese veranderlikheid wat ons isoleer, te fenotipeer. Ons doen dit hoofsaaklik in samewerking met die Sentrale Analitiese Fasiliteit (SAF; http://academic.sun.ac.za/saf/) op kampus of in oorleg met die Centre for Proteomics and Genomics Research (CPGR; http://www.cpgr.org.za/), wat binne 40 km van ons Instituut, op die kampus van die Universiteit van Kaapstad, geleë is.

Ons het unieke funksionele afskermsisteme vir Escherichia coli en Saccharomyces cerevisiae geskep om nuwe gene te isoleer waarvan die enkoderende ensieme biopolimere sintetiseer, wysig of afbreek. Hierdie sisteme gebruik ook 'n reeks mutante tydens metabolisme, wat óf aangevul kan word óf vir 'n versterking-van-funksie-skerm voorsiening maak. Ons het 'n reeks aanvullende DNS-biblioteke van diverse spesies, asook metagenobiblioteke van unieke ekologiese nisse, wat sodanige funksionele skerms moontlik maak. Ons kan ook afskerming vir affiniteit tot bepaalde substrate bewerkstellig deur unieke plasmiedvertoontegnologie te gebruik.

 Skills page pic 3.jpg

.