Information Governance
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​​​​​​About us

​​​

Die Universiteit Stellenbosch is daartoe verbind om sy studente, werknemers en vennote se privaatheid te beskerm in pas met die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) en verbandhoudende Suid-Afrikaanse wetgewing, toonaangewende internasionale praktyke en ons verbintenis tot goeie institusionele oorsigbestuur. Om hierdie doel te bereik, het die Universiteit 'n dataprivaatheidsregulasie opgestel. Die regulasie verwoord die Universiteit se institusionele standpunt oor privaatheid en verduidelik die beginsels van POPIA teen die agtergrond van die Universiteit en sy institusionele waardes. ​Opleiding en Werkswinkels​​

Opleiding kan op versoek gereël word.

​​Algemene navrae:
permission@sun.ac.za​​​​