Information Governance
Welkom by Universiteit Stellenbosch


​​​​​Die volgende inligting is beskikbaar op die IOB-Instrumentpaneel: (toegang is beperk tot US-personeellede)​​​​​​​​​​​​​​​​

Beplanningsinligting ​Klik hier​​​​​

 • ​​Finansiële ontleding van die Universiteit en sy fakulteite
 • Studiegeld en bloktoekennings
 • Onderriginsette en-uitsette, navorsingsuitsette
 • Voltyds ekwivalente (VE-) studente

​ 

VE-studente-inligtingKlik hier​​​​​

 • Definisies
 • KOV (klassifikasie van opvoedkundige vakinhoud) en kursusvlakperspektief
 • Ras- en geslagsperspektief en KOV
 • Kursusvlak
 • Finansieringsgroep
 • Fakulteitsperspektief

​ 

GetalsverhoudingeKlik hier​​​​​

 • Definisies
 • VE-geweegde studente volgens studievlak per personeellid​


Strategiese bestuursaanwysers (SBA’s)Klik hier


PersoneelKlik hier​​​​

 • ​​Personeelsamestelling
 • VE-personeel
 • VE-personeel per fakulteit en departement​


Kwalifikasies toegekenKlik hier​​​​​

 • Kwalifikasies 2014-2018
 • Voor- en Nagraads
 • Demografie en akademiese prestasie ​


StudenteKlik hier​​​​

 • ​Inskrywings 2014-2018
 • Demografie en eerstejaars ​


InfografikaKlik hier​​​​

 • ​US-personeel
 • US-studente
 • Personeel nasionaal
 • Studente nasionaal
 • Studente-personeel-getalsverhoudinge​


RangordelysteKlik hier​​​​

 • Posisie, algehele telling en aanwysers van Suid-Afrikaanse universiteite op Times Higher Education Emerging Economies
 • QS
 • QS BRICS
 • ARWU
 • CWTS
 • Clarivate Analytics​​

VerslaeKlik hier​​​​​

 • Beplanningsinligtingsdokumente
 • Feiteboeke
 • VitalStats-publikasies
 • Inskrywingsverslae​


US-navorsingstatistieke 2012-2015Klik hier​​​​​


Navrae:

Me René Robbertze
Stuur e-pos
​+27 21 808 4528​