Endocrinology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Afdeling Endokrinologie

Kontak ons

Kontakpersoon:
Me Edwina Stolley
Tel: +27 21 938 5125
Fax:  +27 21 933 2980
E-pos:  Edwina.stolley@westerncape.gov.za

 

Vir pasiënt verwysings
E-pos:  Endocrine@sun.ac.za
Faks:  086 539 2557

Ons benodig die volgende inligting::

  • Verantwoordelike dokter: Naam en kontakbesonderhede (verkieslik 'n e-posadres)
  • Pasiënt: Relevante kliniese inligting en kontakbesonderhede

 

Fisiese adres:
Saal A10
Tygerberg-hospitaal
Francie van Zijl-rylaan
Tygerberg
7505

 

Posadres:
Afdeling Endokrinologie
Departement Geneeskunde
Fakulteit van Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
Tygerberg-kampus
Stellenbosch Universiteit
Posbus 241
Kaapstad
8000