Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studentegelde Rekening

​​​

 

​​

Geregistreerde studente

     

Wanneer is die studentegelderekening beskikbaar?

Studentegelderekeninge is beskikbaar na registrasie teen die middel van Februarie van die akademiese jaar.

Wat is ʼn studentegelderekening?

Studentegelderekennge bestaan uit studiegelde en indien die student in ʼn koshuis woon, BEIDE studie- en inwoningsgelde. Studiegelde bestaan uit onderriggelde plus program en module koste.

Hoe kan ʼn studentegelderekening verkry word?

Kwotasies van die beraamde studiegelde vir die akademiese jaar kan aanlyn verkry word totdat die studentegelderekeninge beskikbaar is.

Kwotasies kan saamgestel word deur aan te teken by www.maties.com/wat-sal-dit-kos  

 • Kies Voorlopige Verklaring van Gelde

Studentegeldertekeninge kan deur die studente portaal verkry word. Studentegelderekeninge word maandeliks per e-pos uitgestuur. Die e-posadres kan opdateer word deur aan te teken by http://my.sun.ac.za

 • Kies Voorgraads OF Nagraads
 • Kies Administrasie
 • Kies Adres & Kontakinligting
 • Teken in met gebruikersnaam en wagwoord
 • Verander e-posadres

Wanneer is die studentegelderekening betaalbaar?

Die vasgestelde paaiemente moet voor of op die onderstaande datums betaal word soos uiteengesit op die studentegelderekening.

Met registrasieVerpligte eerste paaiement (vasgestelde bedrag)
31 MeiMinstens 75% van die restant van die totale studentegelderekening nadat die gelde wat reeds teen die registrasiedatum betaal is, afgetrek is
30 SeptemberDie uitstaande balans op die studentegelderekening

 

Hoe kan die studentegelderekening betaal word?

 • Persoonlik by die kassiere met kontant, debiet- of kredietkaart, of per tjek.

Stellenbosch Kampus

Persoonlik by die kassiere in Blok A van die Sentrale Administrasie.
Kantoorure: Maandae tot Vrydae, 08:00 to 15:30

Tygerberg Kampus

Persoonlik by die kassiere in die Kliniese Gebou, 1st vloer, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidwetenskappe.
Kantoorure: Maandays to Fridays, 08:30 to 15:30

Bellville Park Campus

Payment at the cashiers in the Main Building, Carl Cronjé Drive, Bellville.
Office hours: Mondae tot Vrydae, 08:30 tot 12:45 en 13:45 tot 15:30

 

 • Direkte bankoorbetalings
  Banking details:
  Naam:                                 US Studentegelde (“public listed beneficiary")
  Bank:                                   Standard Bank
  Rekeningno:                      063163225 (tjekrekening)
  Takkode:                            050610
  SWIFT-kode:                      SBZAZAJJ (slegs vir betalings vanuit die buiteland)
  Verwysing:                         Studentenommer
 • Kredietkaartbetalings
  Persoonlik by die kassiere met ʼn kredietkaart gedurende bogenoemde kantoorure.
  ʼn Formele kredietkaartvorm kan by Afdeling Studentegelde verkry word om ʼn handtransaksie te prosesseer.

 

 • Aanlyn kredietkaartbetalings kan soos volg gedoen word:
  • Gaan na http://www.sun.ac.za
  • Kies “Studente"
  • Kies “Voornemende studente"
  • Kies “Gelde"
  • Kies “Betalingsopsies"
  • Kies “Elektroniese krdietkaartbetalings"
  • Teken aan met US-nommer (8-syfer studentenommer) en student se ID nommer
  • Stuur bewys van betaling na studentegelde@sun.ac.za

 


 

Nie-geregistreerde studente met uitstaande studentegelderekening

Briewe word elke drie maande aan nie-geregistreerde studente gestuur, as volg: Februarie, Mei, Augustus en November.

Nie-Geregistreerde Studentegelderekening

 1. Studentegelderekeninge vir nie-geregistreerde studente (2013 se studente) word uitgestuur begin Februarie tesame met die Debietorderbriewe.
 2. Eerste Kennisgewing (2013 studente) word uitgereik begin Augustus 2014 deur Fredeline Reid.
 3. Aanmaningsbriewe in terme van Artikel 129 (tov 2012 se nie-geregistreerde studente) word in Maart 2014 uitgestuur en deur die invorderaars hanteer.
  1. Die hantering van die briewe word volgens alfabetiese volgorde onder die skuldinvorderaars as volg verdeel: Carey Ackerman (A tot I), Jolene Arnolds (J, K en O tot Z), Miranda Kotze L, M en N
  2. Die briewe moet per geregistreerde pos afgelewer word. Dit word deur die skuldinvorderingsdames self hanteer. Die poskamer moet vroegtydig ʼn aanduiding kry van die hoeveelheid briewe, asook die hoeveelhede wat nasionaal, na Afrika en ander dele van die wêreld versend moet word om die nodige hoeveelheid plakkers te kry. Begroot omtrent 5 werksdae vir die versending van die briewe.
  3. Die briewe moet onderteken word deur ʼn persoon wat gemagtig is en wat gedelegeer is i.t.v. Reël 52 (huidig mnr Manie Lombard: Hoofdirekteur Finansies).
  4. Die aanmaning moet in lyn wees met Artikel 129 (saamgelees met Artikel 130) van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005.
 4. Indien die student/borg reageer word ʼn afbetalingsooreenkoms getref en die reëling op die stelsel gelaai.
 5. Indien die student/borg die volle bedrag wil vereffen en aandring op rente afskrywing moet die versoek gerig word aan die Adjunkdirekteur: Studentegelde & Debiteure vir goedkeuring en regstelling.
 6. Indien die student/borg reageer op die brief en werkloos is, moet ʼn beëdigde verklaring  binne 30 dae na datum van aflewering en ontvangs US bereik.
 7. Dagvaarderings vir 2011 studente sal in Oktober 2014 plaasvind.
 8. Die fondse word in die Standard Bank rekening inbetaal.
   

HERSIENE SKULDINVORDERINGS AFSKRYWINGSPROSES RAKENDE UITSTAANDE STUDENTEGELDE VAN NIE-GEREGISTREERDE STUDENTE

'n Versoek moet aan die Adjunkdirekteur: Studentegelde & Debiteure gestuur word indien rente of kapitaal afgeskryf moet word en moet die volgende bevat:

Rede vir versoek – kort paragraaf (al staan in vorige e-posse)

 • Dui aan wat rente vir 2014 en 2013 is
 • Die kapitale bedrag tydens staking
 • Indien student gestaak het – dui aan of die staking formeel gedoen is
 • Dui aan wat op SSR728P die datum van stakingsbrief was
 • Indien nie formele staking nie, dui die akademiese rekord op SSR728P aan
 • Gee terugvoer ivm opvolg met die fakulteitsekretaris rakende die stakingsrekord
 • Indien in die e-pos genoem word dat die persoon reeds met US in verbinding was, heg korrespondensie met US aan.