Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Purchasing

Hendri Knoetze 

er
tel.: 021 8

08 2617

Fisiese Infrastruktuur/
Instandhoudingsdienste

Ellie Reeve 

Aankoper
 tel.: 021 808 4960

Fisiese Infrastruktuur/
In

standhoudingsdienste

Lucille Ras 

Administratiewe Beampte
tel.: 021 808 4612

Alle produkte en dienste, uitgesonderd Fisiese Infrastruktuur en Instandhoudingsdienste