Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Skip Navigation LinksBeleide en prosedures : Aanstellings
This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.

  
Beleid-soos-van-toepassing-op-die-aanstelling-van-tydelike-personeel-(Voltyds-en-deeltyds).pdf
Menslike Hulpbronne
  
Beperkte-Aanstellings-Vir-Akademiese-Personeel.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Dienskontrak-vir-Tydelike-Personeel.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Hantering-van-spesiale-leerstoele-met-spesifieke-navorsingsfokus-en-gekoppel-aan-eksterne-befondsing.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Kode-Vir-Bestuurspraktyke.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Prosedure-vir-die-Aanstelling-en-Bevordering-van-Steundienspersoneel-op-Posvlak-4-aan-die-Universiteit-Stellenbosch2.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Reglement-insake-buitengewone-aanstellings-van-ereprofessore-en-navorsingsgenote.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Reglement-insake-die-aanstelling-van-Uitvoerende-Direkteure-en-Hoofdirekteure1.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Reglement-Insake-Die-Aanstelling-Van-Voltydse-Dekane.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Reglement-Insake-Prosedure-By-Die-Aanstelling-Van-'n-Rektor-En-Van-Viserektore.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Reglement-Insake-Vaste-Aanstelling-Van-Dosente.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Reglement-Insake-Vaste-Aanstelling-Van-Nie-Akademiese-Personeel.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Reglement-vir-aanstel-van-Uitvoerende-Departementshoofde-Fakt-Geneeskunde-en-Gesondheidswetenskappe.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Reglement-vir-die-aanstelling-van-Vise-Sekundus-en-Waarnemende-Dekane.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Reglement-Vir-Die-Aanwysing-Van-Departementele-Voorsitters.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Reglement-vir-die-aanwysing-van-hoofde-van-afdelings-Fakt-Geneeskunde-en-Gesondheidswetenskappe.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Reglement-Vir-Die-Aanwysing-Van-Waarnemende-Departementele-Voorsitters.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Riglyne-Vir-Die-Aanstelling-En-Bevordering-Van-Dosente-Aan-Die-Universiteit-Van-Stellenbosch.pdf
Menslike Hulpbronne
  
Sake-Rakende-Die-Aanstelling-Bevordering-En-Erkenning-Van-Akademiese-Personeel-Tot-Professionele-Kwalifikasies.pdf
Menslike Hulpbronne
Type 
Category 
Name 
Name