Wim de Villiers
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​Rektor & Visekanselier – ​Prof Wim de Villiers

Die Universiteit Stellenbosch (US) is ʼn gevestigde instelling wat uitstekend vaar in al drie ons kernaktiwiteite – navorsing, leer en onderrig, asook gemeenskapsinteraksie. Hier word betroubare en bruikbare kennis geproduseer, menslike potensiaal volledig ontwikkel, en betekenisvolle vennootskappe met die res van die samelewing ​gesmee. Dít alles maak van die US ʼn juweel in die kroon van die hoër onderwys in Suid-Afrika.

Ten einde hierdie vlak van prestasie te handhaaf, streef die US ʼn inspirerende visie na – om inklusief, innoverend en toekomsgerig te wees, ʼn plek van ontdekking en uitnemendheid waar sowel personeel as studente denkleiers is wat kennis tot diens van alle belanghebbers bevorder. Hieraan word uitvoering gegee deur toegang tot die instelling verbreed, uitnemendheid uit te bou, en ons impak op die samelewing te vergroot.

Universiteite wêreldwyd word deur vername uitdagings in die gesig gestaar, en die US is geen uitsondering nie. Hoe bly ons relevant te midde van snelle verandering? Hoe benut ons nuwe tegnologie sonder om akademiese uitmuntendheid in te boet. Hoe berei ons ons studente voor op sukses in ʼn onsekere toekoms? Hoe verseker ons ons voortbestaan in knellende ekonomiese omstandighede?

Ons sal vernuwend te werk moet gaan en soepelheid aan die dag moet lê om nie net te oorleef nie, maar te gedy. Volgehoue transformasie het noodsaaklik geword vir enige universiteit wat sy sout werd is en volhoubaar wil wees.

Bykans honderd jaar ná ons amptelike totstandkoming in 1918, is die US weereens op ʼn opwindende reis die toekoms in. Ons is goed geplaas om ʼn belangrike ontmoetingspunt tussen Afrika en die res van die wêreld te wees. Dít het ons aan die visionêre leierskap en onbaatsugtige toegewydheid van ons voorgangers te danke. Nou beweeg ons met ywer vorentoe.

Wim de Villiers

Kontak

Me Wildré Kok
Persoonlike Assistent
Tel: +27 (0)21 808 4490
Faks +27 (0)21 808 3714
E-pos: vc@sun.ac.za


 

 
move for food.jpg

​​​