Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Boekhouding

 

​​​Joernale

  • Bates (rekening 6975): Louma Engelbrecht
  • Vergoeding (rekening 999): Lelani Prus
  • Oorplasing van fondse (rekening 6112/6122): Sanet van Zyl
  • NNF: Björn Pieterse
  • Sluit van 'n kostepunt: Sanet van Zyl
  • Regstellings van indirektekoste-verhaling: Ilse Griffiths
  • Enige ander joernale: Fakulteitsrekenmeester

Kontak asseblief die betrokke Fakulteitsrekenmeester: 

Björn Pieterse
Fakulteitsrekenmeester: Finansiële Dienste vir NNF; Fakulteit Regsgeleerdheid en Viserektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies 
E-pos jou navraag  
Telefoon: 021 808 4540

Ebrahim Abrahams
Fakulteitsrekenmeester: Finansiële Dienste vir Fasiliteitsbestuur; Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Viserektor: Strategie en Internasionalisasie
E-pos jour navraag  
Telefoon: 021 808 4619

Naweed Mullajie
Fakulteitsrekenmeester: Finansiële Dienste vir Studentefinansies; Fakulteit Krygskunde en Viserektor: Leer en Onderrig
E-pos jou navraag  
Telefoon: 021 808 9433

Tracey Lee
Fakulteitsrekenmeester: Finansiële Dienste vir Fakulteit Teologie en Fakulteit Natuurwetenskappe
E-pos jou navraag  
Telefoon: 021 808 4473

Suzette Els
Fakulteitsrekenmeester: Finansiële Dienste vir Alumni-betrekkinge; Fakulteit Ingenieurswese en Fakulteit Opvoedkunde
E-pos jou navraag  
Telefoon: 021 808 9591

Pierre Gerber
Fakulteitsrekenmeester: Finansiële Dienste vir Verantwoordelikheidsentrum van die Hoofbedryfsbeampte; Fakulteit AgriWetenskappe en Viserektor: Impak, Transformasie en Personeel
E-pos jou navraag  
Telefoon: 021 808 4252

Reinet Uys
Senior Rekenmeester: Finansiële Dienste vir Rektor
E-pos jou navraag  
Telefoon: 021 808 9729

Debora Swart
Fakulteitsrekenmeester: Finansiële Dienste vir Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
E-pos jou navraag  
Telefoon: 021 938 9490

Masi Bungane
Fakulteitsrekenmeester: Finansiële Dienste vir Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
E-pos jou navraag  
Telefoon: 021 938 9490