Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
tmariri1.jpgMrMnr.T (Tendai)Mariri
11
Lecturer (Human Factors and Ergonomics, Labour Relations)Dosent (Menslike Faktore en Ergonomika; Arbeidsverhoudinge)1/22/2021 14:37+27 21 808 9440tmariri@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
VisserM.jpgDrDrM (Michelle)Visser (née Jäckel)
13
Senior Lecturer (Psychological Assessment, Psychology in Healthcare, Career Psychology,  SHRD)Senior Lektor (Sielkundige Evaluering, Sielkunde in Gesondheidsorg, Loopbaansielkunde, Strategiese Menslike Hulpbronontwikkeling)1/20/2021 15:06+27 21 808 2961mvis@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
DeWetM2.jpgMsMe.M (Marietha)De Wet
10
Lecturer (HRM; Occupational Psychology; Bullying in the Workplace)Dosent (MHB; Beroepsielkunde; Boelie in die Werksplek)10/19/2018 16:01+27 21 808 3019mdew@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
gina2.bmpProf.Prof.G (Gina)Görgens (née Ekermans)
4
Associate Professor (Emotional Intelligence; Cross-cultural research; Personality; Occupational Health & Well-being)Mede-Professor (Emosionele Intelligensie; Kruis-kulturele navorsing; Persoonlikheid; Beroepsgesondheid & Welwees)10/19/2018 15:34+27 21 808 3596ekermans@sun.ac.zaResearch Outputhttps://www.researchgate.net/profile/Gina_Goergens-EkermansIndustrial Psychology Academic
Adams2.pngDrDrSP (Samantha)Adams
7
Senior Lecturer (Psychometrics; Performance dysfunctions in the workplace; Gamification and e-Learning)Senior Lektor (Psigometrika; Prestasiedisfunksie in die Werksplek; Spelontwerpelemente en e-Leer)9/20/2019 11:33+27 21 808 9542adamss@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
fvdb2.pngMr.Mnr.F (Francois)Van der Bank
12
Lecturer (Psychometrics)Dosent (Psigometrika)10/2/2018 8:51+27 21 808 3016fvdb@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
BaileyLisa4.pngMrs.Mev.LT (Lisa)Bailey
8
Lecturer (HRM; HRD)Dosent (MHB; MHO)10/2/2018 8:50+27 21 808 2599ltb@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
Boonzaier2.jpgDrDr.W (Billy)Boonzaier
5
Senior Lecturer (Organisational Psychology)Senior Lektor (Organisasiesielkunde)9/28/2018 8:01+27 21 808 4555bb@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
Odendaal.jpgProf.Prof.A (Aletta)Odendaal
2
Chair / Associate Professor (Psychological Assessment; Coaching Psychology; Leadership)Voorsitter / Mede-Professor (Sielkundige Assessering; Sielkunde van Afrigting; Leierskap)2/28/2018 9:52+27 808 3001odendaala@sun.ac.zaResearch Outputhttps://www.researchgate.net/profile/Aletta_OdendaalIndustrial Psychology Academic
rdp.jpgProf.Prof.R (Ronel)Du Preez
1
Vice Dean (Teaching) / Professor (Consumer Behaviour)Vise-Dekaan (Onderrig) / Professor (Verbruikersgedrag)8/3/2018 14:30+27 21 808 9562Industrial Psychology Academic
rsz_1deon.jpgProfProfGP (Gideon)De Bruin
3
Professor ( Psychometrics, Research Methodology)Professor (Psigometrika, Navorsingsmetodologie)5/10/2018 8:44+27 21 808 3009deondb@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
RRGodfrey_rsz.jpgMsMeRoleanGodfrey
110
Lecturer (HRM)Dosent (MHB)10/26/2020 12:3527 21 808 3003rrg@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic