Archives
Welcome to Stellenbosch University

Matieland 1980's

​​

1980

 No. 1

Nuwe Rektor aan die Roer

Legitimasie-seromonie van Teologie

Vyf Broers op US

No. 2


Universiteit, Weldoeners en Alumni

Studentegroep op Studiereis

Ons Koshuisstelsel

​​No. 3


Ons Breër Universiteitsopvoeding

Maties in Groen en Goud, 1960

Só onthou ek Matieland

​ ​1981

 No. 1

Die Student en sy Verenigings

Aanvangsdinee van Eeufeesfondsveldtog

Huise van Hout

​​No. 2

Die Eise van ons Erfenis

Nuwe Leessaal van Fakulteit Regte

Engels Spes. or Cui Bono?

​​No. 3

Jongste Studierigtings

Erkenning van dubbele graad in Ingenieurswese vir salarisdoeleindes

Die Bergrivier-ondersoek

​ ​1982

 No. 1

Nuwe Wyn in Ou Leersak

Twee Goue Medaljes

Só bou hul Matieland

No. 2

Ons Studentepublikasies

Skenking van Boonzaaier-spotprente

Die Herbore Harmonie

No. 3

Die Universiteit Trek Ons Saam

Departement van Beeldende Kunste word 'n werklikheid

In ons Laboratoria

​ ​1983

 No. 1

Die Universiteit en die Kweekskool

Die Miljoenste Kaartjie

Ikeys, Ons Kry Julle Jammer!

​​No. 2

Stellenbosch moet Leiers Lewer

Twee Goue Medaljes

Die Huisklok van die Rektor

No. 3

Ons Eeufeesfonds
Universiteit koop 'n masjien wat dink
Hoëdruk suurstofterapie by Karl Bremer-hospitaal

​ ​1984
​​ No. 1

Die Student en Sy Kerk

Navorsingsinstituu van Wêreldformaat

Is dit 'n Rekord?

No. 2

Bosbounavorsing op Stellenbosch

Goudhoof besoek Stellenbosch

U.S. se Eerste Twee Studentetoere

No. 3

Groei van die Universiteit

Skenking van Waardevolle Fotografiese Materiaal

Die Ou Hoofgebou

​ ​1985

 No. 1

Ons Eeufees

Eerste Diplomaplegtigheid aan US

Die Geheime van die Kleinste

No. 2

Afrikaanse Volkskunde

Afrika-studie kom op dreef

Laat ons Bewapen deur Studie

No. 3

Ons Koshuise

Portret van Eerste Rektor Onthul

Ons Boere en die Bakermat

1986

 No. 1

Die Oud-Student en Sy Alma Mater

Verhaal van SA se Goue Perske

'n Naam Leef Voort in Heemstede

No. 2

Die Begin jare

Dames op Stellenbosch

Kom ons gaan BTK!

No. 3

Boodskap van die Eeufeesviering

Studente doen Mee

Feestelike Sportgeleenthede

​ ​1987

 No. 1

Die Tweede Staatspresidentpaar

Hawker SiddeIey Skenk vIiegtuigmotore

Die Karnaval en Uskor

No. 2

Prof. R.W. Wilcocks

Nou is Ek 'n Oud-Matie

Beste S.A.Studentekoerant
van 1967

No. 3

Die Vreugde van Goeie Verhoudings

Nuwe Hospitaal te Tiervlei

Adel van die Arbeid

​ ​1988

 No. 1

Opvoedende Opleiding Noodsaaklik

Nuwe Kampusse van US

Matiedames van 1910 tot 1917

No. 2

Die Driemanskap aan Hoof van US

Inhuldiging van Nuwe Kanselier

Studentebedrywighede

No. 3

Oud-Maties in die Kabinet

K.M.R. Spektrometer

Huis Francie van Zijl ingewy

1989

 No. 1

Die Staatspresident en Dr. Rupert

Konvokasie van US

D.F. Malan Amfiteater

No. 2

Wanneer Slaag Ek?

Hortus Botanicus Kweek Seldsame Blom

Karnavaltonele

No. 3

H.B. Thom

Vasco Da Gama Aand

Studente neem afskeid van die Rektor