Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
Special issue of SPiL Plus dedicated to Hans den Besten
Author: Kate Huddlestone
Published: 08/02/2016

A new special issue of SPiL plus is now available at http://spilplus.journals.ac.za/pub/issue/view/83.

This special issue, dedicated to the memory of Hans den Besten, is guest edited by Theresa Biberauer and Johan Oosthuizen.

Vol 47 (2015)

Table of Contents

Foreword 
by T. Biberauer

Afrikaans and Dutch as closely-related languages: A comparison to West Germanic languages and Dutch dialects 
by W. Heeringa, F. de Wet and G.B. van Huyssteen

Die naslaanpotensiaal van lemmakandidate vir ʼn monofunksionele beknopte Nederlands-Afrikaans-woordeboek 
deur H.L. Beyer

Die gebruik van Afrikaanse modale partikels deur voormalige Khoisprekers 
deur C.J. Conradie

Lexical borrowing by Khoekhoegowab from Cape Dutch and Afrikaans 
by W.H.G. Haacke

Khoi en Oosgrensafrikaans 
deur M.C.J. van Rensburg

Reflexives and reflexive constructions in Afrikaans 
by J. Oosthuizen

Nie sommer nie: Sociohistorical and formal comparative considerations in the rise and maintenance of the modern Afrikaans negation system 
by T. Biberauer