Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Bedryf en Finansies

​​

Prof Stan du Plessis

Bedryf en Finansies steun strategiese fokusse​​

​Die Universiteit Stellenbosch (US) is ʼn wêreldklasinstelling waar leer, onderrig en navorsing met beduidende sosiale impak gelewer word. Hierdie akademiese werk vind plaas op die US se pragtige kampusse met indrukwekkende fisiese infrastruktuur, omgewingsvriendelike bedryfspraktyke, volhoubare finansiële beplanning, informasietegnologie en kommunikasiestelsels op die voorpunt van ontwikkeling kommersialisering van intellektuele eiendom en ander kommersiële dienste en buitengewone fasiliteite vir sport en ontspanning.

Hierdie verantwoordelikheidsentrum ondersteun die universiteit se sewe institusionele strategieë: toegang, uitnemendheid, sosiale impak, internasionalisering, sistemiese transformasie, sistemiese volhoubaarheid en kampusvernuwing. Uit die aard van die verantwoordelikheidsentrum se werk fokus ons spesifiek op sistemiese volhoubaarheid en kampusvernuwing, met die oorkoepelende strewe na operasionele uitnemendheid.

Bedryf en Finansies is 'n multidimensionele verantwoordelikheidsentrum waar die volgende professionele en administratiewe ondersteuningsdienste sinvol tot voordeel van die Universiteit saamgevoeg word:

  • finansiële beplanning en bestuur;
  • die uitbreiding en instandhouding van fisiese infrastruktuur (werk-, leer- en leefruimtes) en kampussekuriteitsdienste ;
  • die bestuur van die US se kommersiële dienste asook die kommersialisering van intellektuele eiendom;
  • die bevordering van entrepreneurskap onder studente en personeel;
  • die bestuur van informasietegnologie;
  • die bestuur van sport as strategiese bate van die universiteit en ontspanning as deel van ʼn gesonde leefwyse van personeel en studente;
  • die instandhouding en bestuur van die Universiteit se kampusmeesterplan, mobiliteitsplan (parkering, pendeldiens en toegangsbeheer), kampussekuriteit en 'n risiko-bestuurstelsel.

 Deur hul onderskeie werksaamhede dra die verantwoordelikheidsentrum se verskillende afdelings – FasiliteitsbestuurInnovus , Maties Sport, Informasietegnologie​ en Finansies –  by tot ʼn geïntegreerde steundiensomgewing.​

​​Kontak​

Mariëtte Hanekom ​
Persoonlike Assistent: Uitvoerende Bedryfshoof 
Tel: +27 (0)21 808 9111

 

 


Prof Stan du Plessis