History
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Honneurs

13463 – 778 (120) 

BA Hons (Geskiedenis)

 

 

Spesifieke Toelatingsvereistes

 

Studente wat beskik oor ʼn BA-graad met Geskiedenis as hoofvak, waarin minstens 60% behaal is.

 

Programstruktuur

Aard van program

Die program is toegespits op die teoretiese aspekte van Geskiedenis as wetenskap en geselekteerde temas uit die Internasionale, Afrika en Suid-Afrikaanse geskiedenis. In Teoretiese Geskiedenis word drie verpligte komponente vereis en by temas uit die Suid-Afrikaanse Geskiedenis ʼn keuse van twee komponente uit ʼn lys van opsies.

Verpligte modules

10137 : Teoretiese Geskiedenis 771(60)

10139 : Suid-Afrikaanse Geskiedenis 771(20)

10140 : Tesis (Teoretiese/Suid- Afrikaanse Geskiedenis) 771(40)

 

Assessering en Eksaminering

ʼn Uitgebreide reeks werkopdragte, eksamens en ʼn tesis

 

Navrae

Programkoördineerder:

Dr Justin Pearce
justinpearce@sun.ac.za
021 808 2889​