Search
Welcome to Stellenbosch University
Search Results

 

 

!voorwerk#des 2017#4.indd Beste Matie-graduandus161315712/1/2017 10:59:22 AM12/1/2017 10:59:22 AMHartlik geluk met die kwalifikasie wat jy vandag hier verwerf Jy is ’n sprekende voorbeeld van die uitnemendheid waarna die Universiteit Stellenbosch (US) streef STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017132717PROGRAM VIR DIE EERSTE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE FIRST CEREMONY ;THE FACULTY OF SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WOKUQALA;IFAKHALTHI YOBUNZULULWAZI KWEZOBUGQI;PROGRAM VIR DIE TWEEDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE SECOND CEREMONY;THE FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESIBINI;IFAKHALTHI YEZAMACHIZA NEENZULULWAZI KWEZEMPILO ;PROGRAM VIR DIE DERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEITE OPVOEDKUNDE EN KRYGSKUNDE ;PROGRAMME FOR THE THIRD CEREMONY;THE FACULTIES OF EDUCATION AND MILITARY SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESITHATHU;IIFAKHALTHI EYEZEMFUNDO NEYOBUNZULULWAZI KWEZOMKHOSI;PROGRAM VIR DIE VIERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE (GROEP A)*0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/students{08B7666D-E847-4EBE-B7BF-AEF0EC606799}https://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017/gradeboek_des17_fin.docx?d=w08b7666de8474ebeb7bfaef0ec606799~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Kommunikasie Viable Sourcing Skoonmaakdienste Worcester Finaal-AFR Lewensvatbare Voorsiening van skoonmaakdienste vir die Universiteit Stellenbosch Kampus te Worcester365119/8/2017 8:29:00 AM9/8/2017 8:29:00 AMLewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as die sisteem en proses waardeur die die proses om die mees lewensvatbare voorsiening vir skoonmaakdienste op die kampus te STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B13c8d78c-0513-4984-a1c8-61472728e116%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B13c8d78c-0513-4984-a1c8-61472728e116%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing{13C8D78C-0513-4984-A1C8-61472728E116}https://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/Documents/Kommunikasie Viable Sourcing Skoonmaakdienste Worcester Finaal-AFR.DOCX?d=w13c8d78c05134984a1c861472728e116~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Kommunikasie Viable Sourcing Sekuriteit Finaal AFR Lewensvatbare Voorsiening van sekuriteitsdienste vir die Universiteit Stellenbosch365099/8/2017 8:27:00 AM9/8/2017 8:27:00 AMLewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as die sisteem en proses waardeur die is verbind tot ʼn proses van Lewensvatbare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb71968ea-ae3a-4aa3-af6e-a6f96346546a%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb71968ea-ae3a-4aa3-af6e-a6f96346546a%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing{B71968EA-AE3A-4AA3-AF6E-A6F96346546A}https://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/Documents/Kommunikasie Viable Sourcing Sekuriteit Finaal AFR.DOCX?d=wb71968eaae3a4aa3af6ea6f96346546a~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Communication Viable Sourcing Sportsground Maintenance - AFR365079/8/2017 8:30:00 AM9/8/2017 8:30:00 AMbegin hiermee die proses om die mees lewensvatbare voorsiening vir die instandhouding van sportfasiliteite STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B15a2bc5c-852a-4454-8628-a34b90f592cd%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B15a2bc5c-852a-4454-8628-a34b90f592cd%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing{15A2BC5C-852A-4454-8628-A34B90F592CD}https://www.sun.ac.za/english/viable-sourcing/Documents/Communication Viable Sourcing Sportsground Maintenance - AFR.DOCX?d=w15a2bc5c852a44548628a34b90f592cd~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Viable Sourcing Solution for Cleaning Services for Stellenbosch University Campus at Worcester798685/11/2018 6:58:50 PM5/11/2018 6:58:50 PMIn the negotiations between the Unions and en uitkontraktering, het die partye ooreengekom op 'n proses van Lewensvatbare Voorsiening Lewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/english/archive/Lists/English_Notices_Archive_110518/AllItems.aspx7670https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/english/archive{4343C4A0-6AF9-4C14-8619-4F518E57DCA6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Viable Sourcing Solution for Security Services for Stellenbosch University798675/11/2018 6:58:49 PM5/11/2018 6:58:49 PMIn the negotiations between the Unions and en uitkontraktering, het die partye ooreengekom op 'n proses van Lewensvatbare Voorsiening Lewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/english/archive/Lists/English_Notices_Archive_110518/AllItems.aspx7050https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/english/archive{9885762E-D119-46AA-AC6F-2D04D515EBD3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
plegtigheid 4_des2017_fin161308111/29/2017 9:50:35 PM11/29/2017 9:50:35 PMU word versoek om te staan terwyl hulle die saal binnekom en te bly staan vir die sing van die Nasionale Lied Neem asseblief daarna u sitplekke in. 3. Konstituering deur die STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Ba43682f8-a573-4554-8656-1ef55828dfd6%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Ba43682f8-a573-4554-8656-1ef55828dfd6%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 201765510https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/students{A43682F8-A573-4554-8656-1EF55828DFD6}https://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017/plegtigheid 4_des2017_fin.pdf?d=wa43682f8a573455486561ef55828dfd6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Viable Sourcing Solution for Building Fabric and Plumbing Maintenance Services for SU's Main Campus807575/11/2018 6:58:51 PM5/11/2018 6:58:51 PMIn the negotiations between the Unions and Stellenbosch University (SU) during the course Lewensvatbare Voorsiening van Gebou en Loodgieter Onderhoud Dienste vir die Universiteit STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/english/archive/Lists/English_Notices_Archive_110518/AllItems.aspx3270https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/english/archive{36A610AF-70AD-4916-BA78-03B5A6F6D819}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Viable Sourcing Solution for Cleaning Services for SU at Bellvista Lodge, Bellville Park Campus803645/11/2018 6:58:53 PM5/11/2018 6:58:53 PMIn the negotiations between the Unions and Stellenbosch University (SU) during the course of die proses om die mees lewensvatbare voorsiening vir skoonmaakdienste op die kampus te STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/english/archive/Lists/English_Notices_Archive_110518/AllItems.aspx3160https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/english/archive{85126B06-D57A-4EEB-873B-87D39AC12AA4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Viable Sourcing Solution for Catering Services for Stellenbosch University at Stellenbosch Campus801635/11/2018 6:58:54 PM5/11/2018 6:58:54 PMI n the negotiations between the Unions and Stellenbosch University (SU) during the die proses om die mees lewensvatbare voorsiening vir voedseldiensverskaffing op die kampus te STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/english/archive/Lists/English_Notices_Archive_110518/AllItems.aspx11970https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/english/archive{17EF0B0E-7EC5-42C1-973B-FFCB87217EBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Lewensvatbare Voorsiening van Sekuriteitsdienste vir die Universiteit Stellenbosch343089/13/2017 1:18:54 PM9/13/2017 1:18:54 PMis verbind tot ʼn proses van Lewensvatbare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet Lewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/AllItems.aspx2062https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{76CE83DB-0B00-487E-B9D7-F1A89D7FA5CD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Lewensvatbare Voorsiening van Sportfasiliteite Instandhouding vir die Universiteit Stellenbosch Kampus te Coetzenburg en Satelliet fasiliteite343109/13/2017 12:16:59 PM9/13/2017 12:16:59 PMis verbind tot ʼn proses van Lewensvatbare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet Lewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/AllItems.aspx1473https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{53828748-173E-41AA-B59E-C0B8738B39B8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Lewensvatbare Voorsiening van skoonmaakdienste vir die US te Bellvista Lodge, Bellvillepark-kampus3405910/11/2017 10:25:34 AM10/11/2017 10:25:34 AMLewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as die sisteem en proses waardeur die is verbind tot ʼn proses van Lewensvatbare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/AllItems.aspx2075https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{00C66FF2-465A-4E5D-A03F-798E3A46E73E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Lewensvatbare Voorsiening van Gebou en Loodgieter Onderhoud Dienste vir die US-hoofkampus 341909/26/2017 2:19:52 PM9/26/2017 2:19:52 PMhiermee die proses om die mees lewensvatbare voorsiening vir die voorsiening van Gebou en Loodgieter Onderhoud STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/AllItems.aspx1847https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{6888CFFF-E20E-4DF8-B0E3-70EF8D6DF859}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Lewensvatbare Voorsiening van Gebou, Elektries, HVAC en Loodgieter Onderhoud Dienste341899/26/2017 2:20:41 PM9/26/2017 2:20:41 PMhiermee die proses om die mees lewensvatbare voorsiening vir die voorsiening van Geboue-, Loodgiet-, Meganiese- en STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/AllItems.aspx1186https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{45294A64-D3E8-4832-A5B0-FB378106FB0A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
​ Lewensvatbare Voorsiening van landskaperings- en tuinboukundige dienste vir die Universiteit Stellenbosch343149/20/2017 10:18:31 AM9/20/2017 10:18:31 AMLewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as die sisteem en proses waardeur die is verbind tot ʼn proses van Lewensvatbare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/AllItems.aspx1387https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{5B2CBCEF-F2A9-41F8-A014-2CE8278817E7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
US besluit op lewensvatbare voorsiening648634/25/2016 9:27:08 AM4/25/2016 9:27:08 AM* Afrikaanse berig sal binnekort beskikbaar wees​​ Despite the latest wave of protest action diensverskaffers 'n sleutelrol speel, bly die US verbind tot lewensvatbare voorsiening STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/AllItems.aspx15460https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{A74D2597-EF94-4102-BCBE-F32FACB6B7CB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Lewensvatbare Voorsiening van sekuriteitsdienste vir Stellenbosch Universiteit Kampus, Worcester 16234110/10/2018 7:19:38 AM10/10/2018 7:19:38 AMLewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as die sisteem en proses waardeur die is verbind tot ʼn proses van Lewensvatbare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/afrikaans/viable-sourcing/Pages/Forms/AllItems.aspx633140https://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/viable-sourcing{37062500-F75A-4964-B8F8-1F258B5630A0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Lewensvatbare Voorsiening van Verhitting, Verkoeling en Lugversorging341919/26/2017 2:19:42 PM9/26/2017 2:19:42 PMdie proses om die mees lewensvatbare voorsiening vir die voorsiening van Verhitting, Verkoeling en Lugversorging STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/AllItems.aspx17650https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{13CCB0FD-6566-4DA2-8FBF-E7E6066A2EB9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Lewensvatbare Voorsiening van skoonmaakdienste vir die Universiteit Stellenbosch Kampus te Worcester343099/13/2017 12:17:19 PM9/13/2017 12:17:19 PMis verbind tot ʼn proses van Lewensvatbare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet Lewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/AllItems.aspx27140https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{4EE2FD48-80AF-40A5-8AD1-E197DBD26558}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66