Search
Welcome to Stellenbosch University
Search Results

 

 

TAAL AAN DIE UNIVERSITEIT (ENG) 1 December 2017 Facilitated learning opportunities (lectures, tutorials and practicals)470709311/30/2017 1:50:00 PM11/30/2017 1:50:00 PMLanguages of tuition at Stellenbosch University Stellenbosch University (SU) is committed to knowledge exchange in a diverse society and, through its Language Policy, seeks to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/welcome/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B21baf1a6-efb2-4588-ba6c-d029a974c37f%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/welcome/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B21baf1a6-efb2-4588-ba6c-d029a974c37f%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/welcome/Documents/20178610https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/welcome{21BAF1A6-EFB2-4588-BA6C-D029A974C37F}https://www.sun.ac.za/english/welcome/Documents/2017/TAAL AAN DIE UNIVERSITEIT (ENG) 1 December 2017.docx?d=w21baf1a6efb24588ba6cd029a974c37f~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
PETER BEETS Dr. Michael Le Cordeur: CURRICULUM VITAE44323338/8/2012 9:24:00 AM8/8/2012 9:24:00 AMAfrikaans Education: BEd II, III, IV 2011 Current Chairman Breytenbach Taal en Kultuursentrum Wellington 2007 Current Taal in Onderwys : uitdagings en geleenthede STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Baa981122-4838-42a7-a81f-51d4162c025c%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Baa981122-4838-42a7-a81f-51d4162c025c%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Curriculum Studies documents/Forms/AllItems.aspx18710https://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education{AA981122-4838-42A7-A81F-51D4162C025C}https://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Curriculum Studies documents/Le_Cordeur_M_2012.doc?d=waa981122483842a7a81f51d4162c025c~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Faculty of Educ_Differentiated Teaching Learning Approaches_2022_BEd FOUNDATION PHASE_Sem 1 BEd FOUNDATION PHASE44325982/3/2022 11:22:00 AM2/3/2022 11:22:00 AMFaculty of Education: Differentiated Teaching and Learning Approaches: Semester 1 The Faculty of Education will be following a differentiated approach Afr Eerste Add Taal (Ond) (GF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B586b148b-9be8-47bb-be47-af9b3b5d4a6e%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B586b148b-9be8-47bb-be47-af9b3b5d4a6e%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/Forms/AllItems.aspx4520https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education{586B148B-9BE8-47BB-BE47-AF9B3B5D4A6E}https://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/Faculty of Educ_Differentiated Teaching Learning Approaches_2022_BEd FOUNDATION PHASE_Sem 1.docx?d=w586b148b9be847bbbe47af9b3b5d4a6e~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
vdmerwe_michele44321077/25/2012 6:22:00 AM7/25/2012 6:22:00 AMvan semantiese inligting in die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal as standaard verklarende woordeboek, Tydskrif vir STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B50bcb4c5-cd68-496c-b411-c0d219744632%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B50bcb4c5-cd68-496c-b411-c0d219744632%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Curriculum Studies documents/Forms/AllItems.aspx5830https://www.sun.ac.zadocxFalsedochttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education{50BCB4C5-CD68-496C-B411-C0D219744632}https://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Curriculum Studies documents/vdmerwe_michele.doc?d=w50bcb4c5cd68496cb411c0d219744632~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
!voorwerk#des 2017#4.indd Beste Matie-graduandus472198812/1/2017 10:59:22 AM12/1/2017 10:59:22 AMHartlik geluk met die kwalifikasie wat jy vandag hier verwerf Jy is ’n sprekende voorbeeld van die uitnemendheid waarna Die taal verryk ook hierdie seremonie met interessante terme STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017166029PROGRAM VIR DIE EERSTE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE FIRST CEREMONY ;THE FACULTY OF SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WOKUQALA;IFAKHALTHI YOBUNZULULWAZI KWEZOBUGQI;PROGRAM VIR DIE TWEEDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE SECOND CEREMONY;THE FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESIBINI;IFAKHALTHI YEZAMACHIZA NEENZULULWAZI KWEZEMPILO ;PROGRAM VIR DIE DERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEITE OPVOEDKUNDE EN KRYGSKUNDE ;PROGRAMME FOR THE THIRD CEREMONY;THE FACULTIES OF EDUCATION AND MILITARY SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESITHATHU;IIFAKHALTHI EYEZEMFUNDO NEYOBUNZULULWAZI KWEZOMKHOSI;PROGRAM VIR DIE VIERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE (GROEP A)*0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/students{08B7666D-E847-4EBE-B7BF-AEF0EC606799}https://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017/gradeboek_des17_fin.docx?d=w08b7666de8474ebeb7bfaef0ec606799~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Kernstatistiek-2018 Kernstatistiek 2018 Core statistics 2018471112811/19/2018 7:03:00 AM11/19/2018 7:03:00 AMIn 2018 was 31 765 studente in totaal by die Universiteit Stellenbosch (US en 10.3% 'n ander amptelike Suid-Afrikaanse taal as huistaal aangedui, met 4.1% 'n internasionale taal STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B83db9d2f-e97e-4f45-adcb-d249b1ecb8ae%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B83db9d2f-e97e-4f45-adcb-d249b1ecb8ae%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Documents/Statistics/20185340https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english{83DB9D2F-E97E-4F45-ADCB-D249B1ECB8AE}https://www.sun.ac.za/english/Documents/Statistics/2018/Kernstatistiek-2018.docx?d=w83db9d2fe97e4f45adcbd249b1ecb8ae~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Language Taalgebruik by Ekspo vir Jong Wetenskaplikes Language used at Expo for Young Scientists47480567/4/2016 9:39:00 AM7/4/2016 9:39:00 AMVir die streekkompetisie mag leerders hul navorsing in die taal van hul keuse aanbied Tolke moet asb voorsien word indien Afrikaans of Engels nie as taal gebruik word nie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0259d51d-ee2a-49ad-8e90-76657191dfa3%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0259d51d-ee2a-49ad-8e90-76657191dfa3%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/Documents/EXPO/Links docs5620https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep{0259D51D-EE2A-49AD-8E90-76657191DFA3}https://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/Documents/EXPO/Links docs/Language.docx?d=w0259d51dee2a49ad8e9076657191dfa3~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
MEMORANDUM REGULATION REGARDING EXEMPTION FROM COMBINED TUITION FEES AT STELLENBOSCH UNIVERSITY47154116/10/2014 3:51:48 PM6/10/2014 3:51:48 PMThe form of proof, for example, an affidavit or financial statements, but not limited to these, as well as the acceptance of such proof by SU, will be at the sole discretion of SU STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/Finance/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B033bd930-8f43-414c-9089-db87d8a83644%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Finance/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B033bd930-8f43-414c-9089-db87d8a83644%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Finance/Documents/Fin_Forms42270https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/Finance{033BD930-8F43-414C-9089-DB87D8A83644}https://www.sun.ac.za/english/Finance/Documents/Fin_Forms/GN0130-Regulations regarding exemption from combined tution fees at Stellenbosch University.docx?d=w033bd9308f43414c9089db87d8a83644~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Woordfees guide (4) (2) Woordfees Dates 2017 / Woordfees Datums 201743282953/3/2017 9:21:00 AM3/3/2017 9:21:00 AMThe 2017 Woordfees programme provides opportunites for engagement that relate to social justice and transformation / Die 2017 Woorfees-program verskaf geleenthede Language/ Taal STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5729cc94-7529-433e-b34d-40a769760cff%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5729cc94-7529-433e-b34d-40a769760cff%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Documents/Forms/AllItems.aspx6640https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english{5729CC94-7529-433E-B34D-40A769760CFF}https://www.sun.ac.za/english/Documents/Woordfees guide (4) (2).docx?d=w5729cc947529433eb34d40a769760cff~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Communication from Council 28 September 2015 SU Council accepts motions on transformation and Language Policy432850010/7/2015 11:28:00 AM10/7/2015 11:28:00 AMThe Stellenbosch University Council held its meeting scheduled for Monday 28 September 2015 at the Faculty of Medicine and Health Sciences on the Tygerberg campus STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B416094a0-c833-4bfa-8723-46d24228fde4%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B416094a0-c833-4bfa-8723-46d24228fde4%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Documents/Forms/AllItems.aspx1481Transformation;Discussion with Portfolio Committee;Open discussion on campus;Protest;Support for SU mission ;Policy on discrimination;Sexual harassment;Staff corps;Student corps;SU improves in the rankings;USB again top management school ;New research chairs;Women in five new SARChI research chairs ;National awards for emerging researchers ;Agricultural engineer honoured ;Clusters facilitate student success;ICT in Learning and Teaching;Social impact for a better future;SU makes solar power breakthrough;Court ruling on debt orders0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english{416094A0-C833-4BFA-8723-46D24228FDE4}https://www.sun.ac.za/english/Documents/Communication from Council 28 September 2015.docx?d=w416094a0c8334bfa872346d24228fde4~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Programme954601/23/2014 7:34:31 AM1/23/2014 7:34:31 AMBcom (Management Acc),BCom (Regte)/Bcom (Law) and BRek BA in Taal en Kultuur/BA in Language and Culture B Spraak-, Taal- en Gehoorterapie/B of Speech-, Language and Hearing Therapy STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={995b100f-1662-4c7a-9c0c-ac784db5202c}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={995b100f-1662-4c7a-9c0c-ac784db5202c}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/training20540http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{995B100F-1662-4C7A-9C0C-AC784DB5202C}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/training/Programme.pdf?d=w995b100f16624c7a9c0cac784db5202c~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Help for Bibliographie van de Nederlandse Taal9465110/29/2014 9:10:45 AM10/29/2014 9:10:45 AMBibliographie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL Below is a guide to seek to enter in and BNTL o What do the published data Enter the word or words you want to STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1bd59e4a-29d8-430b-8325-3b6c754b84f6}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1bd59e4a-29d8-430b-8325-3b6c754b84f6}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/eresources9710http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{1BD59E4A-29D8-430B-8325-3B6C754B84F6}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/eresources/Help for Bibliographie van de Nederlandse Taal.pdf?d=w1bd59e4a29d8430b83253b6c754b84f6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Make sense of referencing 2012947521/12/2012 5:42:20 PM1/12/2012 5:42:20 PMFax 021 808 3152 THIRD EDITION2© 2012 Unit for Afrikaans and English, Language Centre, Stellenbosch University Make sense of referencing – The Harvard, APA and Vancouver methods STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5fc6d645-b2b9-43ec-ab44-0639f26a9ae8}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5fc6d645-b2b9-43ec-ab44-0639f26a9ae8}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/howdoi38711020http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{5FC6D645-B2B9-43EC-AB44-0639F26A9AE8}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/howdoi/Make sense of referencing 2012.pdf?d=w5fc6d645b2b943ecab440639f26a9ae8~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
ISI 2014949602/4/2014 9:09:15 AM2/4/2014 9:09:15 AM4OR-A Quarterly Journal of Operations Research 1619-4500 1614-2411 GERMANY A + U-ARCHITECTURE AND URBANISM 0389-9160 JAPAN AAA-ARBEITEN AUS ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK 0171-5410 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d72aebed-7df7-419e-a533-37ecdc193e95}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d72aebed-7df7-419e-a533-37ecdc193e95}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/services6573350http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{D72AEBED-7DF7-419E-A533-37ECDC193E95}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/services/ISI 2014.pdf?d=wd72aebed7df7419ea53337ecdc193e95~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Presidential Youth Employment Stimulus Program_advertisement _WK_8 June 2022952406/8/2022 3:00:01 PM6/8/2022 3:00:01 PMTemporary position available from August 2022 – January 2023 Do linked data modelling with the van die gebruik van ontologieë en taksonomieë vir natuurlike taal programmering (“NLP STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={13cf70b9-fb8d-446d-8e92-1f571bf1c398}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={13cf70b9-fb8d-446d-8e92-1f571bf1c398}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/Announcements7860http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{13CF70B9-FB8D-446D-8E92-1F571BF1C398}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/Announcements/Presidential Youth Employment Stimulus Program_advertisement _WK_8 June 2022.pdf?d=w13cf70b9fb8d446d8e921f571bf1c398~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
IBSS 2014950882/4/2014 9:10:44 AM2/4/2014 9:10:44 AMAbacus: journal of accounting, finance and business studies Academic review of economics and administrative sciences Ni&gde Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8238cdc3-0c59-4ff1-b53a-d62ddb092ef6}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8238cdc3-0c59-4ff1-b53a-d62ddb092ef6}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/services14140http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{8238CDC3-0C59-4FF1-B53A-D62DDB092EF6}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/services/IBSS 2014.pdf?d=w8238cdc30c594ff1b53ad62ddb092ef6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
bibnuus_mei2008946995/19/2008 7:38:03 AM5/19/2008 7:38:03 AMMAY 2008 BIBNUUS IN THIS ISSUE: Page 2 Library week Page 2 Nuweling- oriëntering Page 3 Bib=leke” (“Biblio– teek is lekker” in sms taal) is gekies om die program op te kikker en STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c1fcf0d0-dc6a-4c2a-85b7-2eb2a8a52a81}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c1fcf0d0-dc6a-4c2a-85b7-2eb2a8a52a81}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs7150http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{C1FCF0D0-DC6A-4C2A-85B7-2EB2A8A52A81}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs/bibnuus_mei2008.pdf?d=wc1fcf0d0dc6a4c2a85b72eb2a8a52a81~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
DHET 2014950862/4/2014 9:07:35 AM2/4/2014 9:07:35 AMJOURNAL TITLE (Previous title if applicable) Open Access ISSN (Print) ISSN (Online) FREQUENCY EDITOR'S DETAILS STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={70094c38-697a-490e-88bf-4b70289c4c77}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={70094c38-697a-490e-88bf-4b70289c4c77}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/services676170http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{70094C38-697A-490E-88BF-4B70289C4C77}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/services/DHET 2014.pdf?d=w70094c38697a490e88bf4b70289c4c77~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Stellenbosch University Library and Information Service - BIBNUUS1551617/2/2019 11:16:31 AM7/2/2019 11:16:31 AMUniversiteit Stellenbosch Biblioteek-en Inligtingsdiens  ● Stellenbosch University Library and Information Service With this issue of Bibnuus we are sharing STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/SiteAssets/bibnuus/2007-1040260http://library.sun.ac.zahtmlFalsehtmhttp://library.sun.ac.za{638EA02C-3D8E-4340-9EFB-361D67D1656D}FrontPage.Editor.Document~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Stellenbosch University Library and Information Service - BIBNUUS1551577/2/2019 11:06:35 AM7/2/2019 11:06:35 AMUniversiteit Stellenbosch Biblioteek-en Inligtingsdiens  ● Stellenbosch University editor of the Afrikaans dictionary, Woordeboek van die Afrikaanse Taal, in 1926 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/SiteAssets/bibnuus/2007-0848780http://library.sun.ac.zahtmlFalsehtmhttp://library.sun.ac.za{1FEE491B-6025-4857-AF2C-02F3D022AADE}FrontPage.Editor.Document~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00