Confucius Institute
Welcome to Stellenbosch University


CONFUCIUS INSTIT​U​TE 


Contact ​​​us


Directorship

Co-Director
Mr Rob​​ert Kotze
Co-Director​​
Dr Ying Wang​
​ywang@sun.ac.za​

 

Teaching core

Lecturer:CISU Programmes

Mr Liu Yuchuan (Leo)

liuy@sun.ac.za

Lecturer:CISU Programmes

Ms Zheng Juan(Jasimine)

23508760@sun.ac.za

Lecturer:CISU Programmes

Ms Zheng Shengyin(Loveday)

23508884@sun.ac.za

Lecturer:CISU Programmes

Ms Song Luyao(Louise)

23707305@sun.ac.za

Lecturer:CISU Programmes

Ms An Kang(Rosa)

24458899@sun.ac.zaAddress

Confucius Institute at Stellenbosch University

Room 102 WAT Building, 115 Banghoek street, 7600, South Africa​

 
General enq​uiries

Email: cisu@sun.ac.za
​Tel:  +27 21 808 9434​