History
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Doktorsgrade

 

13463 – 978 (360) 

 

PhD (Geskiedenis)

 

Spesifieke Toelatingsvereistes

M-graad in Geskiedenis of verwante vakgebied wat met 65% geslaag is.

 

Programstruktuur

Aard van program

Die program behels die skryf van ʼn proefskrif wat die resultate van selfstandige en oorspronklike navorsing oor ʼn navorsingsprobleem bevat.

Verpligte module

13463: Geskiedenis 978(360)

 

Assessering en Eksaminering

Die skryf van ʼn proefskrif en ʼn mondelinge eksamen. Die proefskrif word na voltooiing deur eksaminatore volgens die US se voorgeskrewe prosedures en standaarde beoordeel.

 

Navrae

Programkoördineerder: Dr A. Ehlers

Tel.: 021 808 2190 E-pos:  aehl@sun.ac.za

​​