Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Naude Smith (110x148).jpgMrMnrNaudeSmith
7
PhD Student (Supervisor: Dr AG Hardie)PhD Student (Supervisor: Dr AG Hardie)7/16/2019 10:05NAUDESMITH@GMAIL.COM                                        SS Postgrad
Aline Stofberg (113x148).jpgMsMejAlineMeyer
6
PhD Student (Supervisor: Dr JE Hoffman)PhD Student (Supervisor: Dr JE Hoffman)7/16/2019 10:0516552105@sun.ac.zaSS Postgrad
Vink Eugene Lategan (113x148).jpgMrMnrVinkLategan
4
PhD Student (Supervisor: Dr JE Hoffman)PhD Student (Supervisor: Dr JE Hoffman)7/16/2019 10:05vink@sun.ac.zaSS Postgrad
Glen Cooper (112x148).jpgMrMnrGlenCooper
2
PhD Student (Supervisor: Dr A Rozanov)PhD Student (Supervisor: Dr A Rozanov)7/16/2019 10:0415478130@sun.ac.zaSS Postgrad
Schalk du Plessis.jpgMrMnrSchalkdu Plessis
30
MSc Student (Supervisor: Dr AG Hardie)MSc Student (Supervisor: Dr AG Hardie)3/13/2019 9:0819192843@sun.ac.zaSS Postgrad
Sweetness Lukashe (111x148).jpgMsMejNoxoloLukashe
5
PhD student (Supervisor: Dr CE Clarke)PhD student (Supervisor: Dr CE Clarke)7/16/2019 10:1623504633@sun.ac.zaSS Postgrad
Marina du Plessis.jpgMs.Ms.Marinadu Plessis
29
MSc Student (Supervisor: Dr AG Hardie)MSc Student (Supervisor: Dr AG Hardie)2/16/2023 15:4421709467@sun.ac.zaSS Postgrad
Brittany Dove.jpgMs.Ms.BrittanyDove
28
MSc Student (Supervisor: Mr EL Lategan)MSc Student (Supervisor: Mr EL Lategan)2/16/2023 15:4721002940@sun.ac.zaSS Postgrad
Ruben de Bod.jpgMrMrRubende Bod
27
MSc Student (Supervisor: Dr AG Hardie)MSc Student (Supervisor: Dr AG Hardie)2/16/2023 15:5021917175@sun.ac.zaSS Postgrad
Sipho Mncedi.jpgMrMrSiphoMncedi
31
MSc Student (Supervisor: Dr AG Hardie)MSc Student (Supervisor: Dr AG Hardie)2/16/2023 15:5626374552@sun.ac.zaSS Postgrad
Imaan Parker.jpgMsMsImaanParker
32
MSc Student (Supervisor: Dr AG Hardie)MSc Student (Supervisor: Dr AG Hardie)2/16/2023 15:5722004289@sun.ac.zaSS Postgrad
Paul Rheeder.jpgMrMrPaulRheeder
33
MSc Student (Supervisor: Dr A Rozanov)MSc Student (Supervisor: Dr A Rozanov)2/17/2023 7:4722543805@sun.ac.zaSS Postgrad
Nicki van der Westhuizen.jpgMrMrNickivan der Westhuizen
34
MSc Student (Supervisor: Dr JE Hoffman)MSc Student (Supervisor: Dr JE Hoffman)2/16/2023 16:0221617503@sun.ac.zaSS Postgrad
Jaco van Niekerk.jpgMrMrJacovan Niekerk
35
MSc Student (Supervisor: Dr JE Hoffman)MSc Student (Supervisor: Dr JE Hoffman)2/16/2023 16:02SS Postgrad
Gerrit van Zyl.jpgMrMrGerritvan Zyl
36
MSc Student (Supervisor: Dr JE Hoffman)MSc Student (Supervisor: Dr JE Hoffman)2/16/2023 16:0322877282@sun.ac.zaSS Postgrad
Raymond Malatji.jpgMrMrRaymondMalatji
30
MSc Student (Supervisor: Mr Stephan van der Westhuizen)MSc Student (Supervisor: Mr Stephan van der Westhuizen)2/16/2023 16:07SS Postgrad
Teneille Nel.jpgMsMsTeneilleNel
6
PhD Student (Dr CE Clarke)PhD Student (Dr CE Clarke)2/16/2023 16:1219779437@sun.ac.zaSS Postgrad