Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
BerteVanWyk jpg.jpgProfProfBertevan Wyk
30
Higher education; African Philosophy; Institutional culture; Philosophy of EducationHoër onderwys; Afrika-filosofie; Institusionele kultuur; Onderwys-filosofie4/13/2017 10:24+27 21 808 2296bwyk@sun.ac.zaCurriculum VitaeCurriculum VitaeEducation Policy Studies
Davids 2.jpgDrDrNuraanDavids
10
Departmental chair; Democratic citizenship education; Islamic Education; Gender issues; Leadership and Management inquiryDepartementele voorsitter; Demokratiese burgerskapopvoeding; Islamitiese onderwys; Geslagskwessies; Leierskap- en Bestuursondersoek4/13/2017 10:24+27 21 808 2877nur@sun.ac.zaCurriculum VitaeCurriculum VitaeEducation Policy Studies
JeromeJoorst.jpgDrDrJeromeJoorst
40
Sociology of Education, Rural Youth Agency Educational Governance, Management & Leadership, Education LawSosiologie van Opvoeding, Onderwysbeheer, -leierskap en -bestuur, Opvoedingsreg4/13/2017 10:25+27 21 808 2398jpjoorst@sun.ac.zaCurriculum VitaeCurriculum VitaeEducation Policy Studies
YusefWaghid1.jpgDistinguished ProfessorUitgelese ProfessorYusefWaghid
20
Philosophy of Education; African Philosophy of Education; Democratic Citizenship Education; and Moral EducationFilosofie van die Opvoeding; Afrika Filosofie van die Opvoeding; Demokratiese Burgerskapopvoeding, en Waarde-opvoeding4/13/2017 10:25+27 21 808 3948+27 21 808 2283yw@sun.ac.zaCurriculum VitaeCurriculum VitaeEducation Policy Studies
Fataar.jpgProfProfAslamFataar
50
Sociology of EducationSosiologie van Opvoeding4/13/2017 10:26+27 21 808 2281 afataar@sun.ac.zaCurriculum VitaeCurriculum VitaeEducation Policy Studies
Simone_klein.jpgMsMeSimoneAlexander
60
Departmental secretaryDepartementele sekretaresse4/13/2017 10:27+27 21 808 2419 salex@sun.ac.zaResponsibilitiesVerantwoordelikhedeEducation Policy Studies
Marco Beukes.jpgMrMnrMarcoBeukes
80
AssistantAssistent9/22/2017 10:1627218082261mbeukes@sun.ac.zaEducation Policy Studies