Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
tmariri1.jpgMrMnr.T (Tendai)Mariri
80
Lecturer (Human Factors and Ergonomics, Labour Relations)Dosent (Menslike Faktore en Ergonomika; Arbeidsverhoudinge)1/27/2022 15:41+27 21 808 9440tmariri@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
VisserM.jpgDrDrM (Michelle)Visser (née Jäckel)
60
Senior Lecturer (Psychological Assessment, Psychology in Healthcare, Career Psychology,  SHRD)Senior Lektor (Sielkundige Evaluering, Sielkunde in Gesondheidsorg, Loopbaansielkunde, Strategiese Menslike Hulpbronontwikkeling)1/27/2022 15:40+27 21 808 2961mvis@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
DeWetM2.jpgMsMe.M (Marietha)De Wet
91
Lecturer (HRM; Occupational Psychology; Bullying in the Workplace)Dosent (MHB; Beroepsielkunde; Boelie in die Werksplek)1/27/2022 16:24+27 21 808 3019mdew@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
gina2.bmpProf.Prof.G (Gina)Görgens (née Ekermans)
40
Associate Professor (Emotional Intelligence; Cross-cultural research; Personality; Occupational Health & Well-being)Mede-Professor (Emosionele Intelligensie; Kruis-kulturele navorsing; Persoonlikheid; Beroepsgesondheid & Welwees)1/27/2022 15:39+27 21 808 3596ekermans@sun.ac.zaResearch Outputhttps://www.researchgate.net/profile/Gina_Goergens-EkermansIndustrial Psychology Academic
Adams2.pngDrDrSP (Samantha)Adams
60
Senior Lecturer (Psychometrics; Performance dysfunctions in the workplace; Gamification and e-Learning)Senior Lektor (Psigometrika; Prestasiedisfunksie in die Werksplek; Spelontwerpelemente en e-Leer)6/10/2022 14:31adamss@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
fvdb2.pngDrDrF (Francois)van der Bank
90
Senior Lecturer (Psychometrics; Research Methodology)Senior Dosent (Psigometrika ; Navorsingsmetodologie)2/15/2024 15:33+27 21 808 3016fvdb@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
BaileyLisa4.pngMrs.Mev.LT (Lisa)Bailey
100
Lecturer (HRM; HRD)Dosent (MHB; MHO)1/27/2022 15:41+27 21 808 2599ltb@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
Boonzaier2.jpgDrDr.W (Billy)Boonzaier
50
Senior Lecturer (Organisational Psychology)Senior Lektor (Organisasiesielkunde)1/27/2022 15:40+27 21 808 4555bb@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
Odendaal.jpgProf.Prof.A (Aletta)Odendaal
20
Chair / Associate Professor (Psychological Assessment; Coaching Psychology; Leadership)Voorsitter / Mede-Professor (Sielkundige Assessering; Sielkunde van Afrigting; Leierskap)1/27/2022 15:39+27 808 3001odendaala@sun.ac.zaResearch Outputhttps://www.researchgate.net/profile/Aletta_OdendaalIndustrial Psychology Academic
rdp.jpgProf.Prof.R (Ronel)Du Preez
10
Vice Dean (Teaching) / Professor (Consumer Behaviour)Vise-Dekaan (Onderrig) / Professor (Verbruikersgedrag)1/27/2022 15:39+27 21 808 9562Industrial Psychology Academic
rsz_1deon.jpgProfProfGP (Gideon)De Bruin
30
Professor ( Psychometrics, Research Methodology)Professor (Psigometrika, Navorsingsmetodologie)1/27/2022 15:39+27 21 808 3009deondb@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
RRGodfrey_rsz.jpgMsMeR (Rolean)Godfrey
120
Lecturer (HRM)Dosent (MHB)1/27/2022 15:4127 21 808 3003rrg@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
rsz_1mphomagau.jpgDrDrM (Mpho)Magau
72
Senior Lecturer (Head: Postgraduate Diploma SHRM)Senior Dosent (Hoof: Nagraadse Diploma SMHB)6/9/2022 14:54+27 21 808 3011mphom@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic
rsz_jacquespienaar1.jpgDrDrJS (Jacques)Pienaar
Senior LecturerSenior Dosent2/15/2024 15:33+27 021 808 3595jspienaar@sun.ac.zaIndustrial Psychology Academic