Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe


Die Fakulteit Lettere en Sosial Wetenskappe bied 'n dinamiese en interaktiewe leer omgewing aan sy studente, wat fokus veral op die voorbereiding van gegradueerdes vir 'n hele nuwe kennisgebaseerde samelewing en ekonomie. ​Sy navorsing, leer en onderrig, en gemeenskapsinteraksie is toegespits op die uitdagings van die lewe in 'n vinnig globaliserende wêreld. Dit is ons doel om nie net die gesogte basis vir opleiding in die geesteswetenskappe en spesifiek Kuns, Tale en Sosiale Wetenskappe te wees nie, maar om onderrig en navorsing te lewer wat van toepassing op die streek, land en kontinent is, en ook internasionaal mededingend is.​


​​

Graduate School logo pic.jpg.GIF

Die Nagraadse Skool (beter b​​ekend
as die Graduate School) is die sambreel-struktuur vir die koördineering van navorsingstemas wat op Afrika se ontwikkeling gefokus is en is verant-woordelik vir die bestuur van doktorale programme en voltydse doktorale studiebeurse in die Fakulteit.

 

Lees meer ›

PANGeA logo.jpg

Die 
Partnership for Africa's Next Generation of Academics (PANGeA) 
bestaan tans uit ses universiteit​e op die Afrika-kontinent wat deel vorm van 'n netwerk wat daarop gefokus is om hoër onderwys in Afrika te bevorder deur onder andere geleenthede te skep vir samewerkende navorsing en kennisuitruiling onder eweknie-instellings.

Lees meer ›


​​​​​​​​​​​​​​​​
​​

 

 

2021 Operasionele Plan vir Personeel en Studente

Klik hier​ vir 'n kopie (tans slegs in Engels beskikbaar) van die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe se operasionele plan vir personeel en ​​studente met 'n fokus op akademiese leerareas (inperking Vlak 1).
2021 Onderrig- en Leerbenadering (1ste Semester)

Wil jy meer weet oor die onderrig- en leer-benadering wat die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe tydens die eerste semester sal volg? Laai ons eerste-semester onderrig- en leerplan vir voorgraadse studente hier af​.​
Dekaansvergunnings-
eksamen 20​​20/2021

Studente wat meer in-
ligting soek oor die Dekaansvergunnings-
eksamen 
2020/
2021, kan 'n memo hier​​​aflaai met meer detail oor die eksamen.​​​​​​​
Taalimplementerings-plan 2020

Om meer oor die Fakulteit se Taalimplementerings-plan 2020​ te lees, klik hier​.​​​