Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Missie & Visie

Missie

Die Fakulteit L​ettere en Sosiale Wetenskappe se missie is die ontginning, oordrag en toepassing van kennis om die geesteswetenskappe te bevorder asook die verryking en verhoging van die lewensgehalte van die mense van hierdie streek, land en kontinent. 

V​​isie

Die fakulteit wil 'n dinamiese en internasionaal-erkende sentrum van akademiese leierskap in die Wes-Kaap, Suid-Afrika en die res van Afrika wees wat:

  • beskou word as 'n gesogte basis vir opleiding in die geesteswetenskappe en spesifiek kuns, tale en sosiale wetenskappe;
  • uitstekende onderrig en navorsing wat van toepassing is op die streek, land en kontinent lewer, en wat internasionaal mededingend is;
  • uitvoering gee aan innoverende inisiatiewe in gemeenskapsdiens en wat 'n bydrae lewer in die skep van 'n regverdige samelewing;
  • toeganklik is vir enige lid van die Suid-Afrikaanse bevolking wat vir universiteitstoelating kwalifiseer; en
  • voortdurend groei in sy onderrig, navorsing en dienslewering deur 'n verteenwoordigende personeel en 'n institusionele kultuur wat die optimale vervulling van menslike potensiaal bevorder en wat gekenmerk word aan 'n deelnemende, bemagtigende etos wat taal- en kultuurverskille as 'n bate ontgin.​