Kies jou taal: Engels Afrikaans

Soek

 

 

Meer oor42575632017-12-11 12:22:38 nm.2017-12-11 12:22:38 nm.Vir die Universiteit Stellenbosch is Sosiale impak die evalueerbare verandering wat aangebring word deur wedersyds voordelige assosiasies, samewerkings en vennootskappe tussen die STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx280130https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{ECC412FB-C9A3-4F12-852A-4DDD58CBFEC2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Verbonde navorsing42576002018-04-06 7:09:31 vm.2018-04-06 7:09:31 vm.Verbonde navorsing sluit in die verskillende maniere waarop navorsers betekenisvol met verkillende belanghebbers interaktief verkeer of saamwerk oor enige of al die stadiums van STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx216140https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{A819AD21-65D3-44E6-96BA-F56B50AAAB2E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Personeel vrywilligerswerk42575982017-12-11 12:26:47 nm.2017-12-11 12:26:47 nm.Personeel wat gretig is om in vrywilligerdiens betrokke te raak, word aangemoedig om 'n kursus oor vrywilligerdiens te doen wat gewoonlik in Oktober/ November elke jaar aangebied STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx15970https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{7CEDCB53-54B9-45D1-B4F3-3AF62C88D5D8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Verbonde leer en onderrig42575692017-12-11 12:24:38 nm.2017-12-11 12:24:38 nm.Verbonde leer en onderrig verwys na 'n vorm van leer en onderrig wat kurrikulêr of ko-kurrikulêr van aard kan wees gestruktureerde besinning deur leerders en opvoeders insluit STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx16350https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{1D642985-BA5D-42E7-BC57-44C110ABCCE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Studentevrywilligwerk42575992018-03-02 8:44:42 vm.2018-03-02 8:44:42 vm.Deur by MGD in te stap (individuele studente wat graag betrokke wil raak Daar is 'n geakkrediteerde program vir student vrywilligers met die doel om studente bevoeg te maak en STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx18190https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{D4B12021-5226-4047-94E0-D612F0A3CDF5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Tipes Sosiale Impak42576022017-12-11 12:26:48 nm.2017-12-11 12:26:48 nm.Verbonde leer en onderrig verwys na ’n vorm van onderrig en leer wat van ’n kurrikulêre of kokurrikulêre aard mag wees, vir akademiese krediet assesseerbaar is en STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx322160https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{5A4BC121-6BD5-478B-BB41-4285D81DD127}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Spesiale Programme42575962017-12-11 12:26:21 nm.2017-12-11 12:26:21 nm.Verskeie spesiale SI programme in fakulteite in die breër universiteit bevorder die Sosiale Impak van die Universiteit Maties Sport INNOVUS Universiteitsmuseum  US Woordfees STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx279100https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{EF66A714-3350-45DC-B51B-30422913FDB1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
MGD42575822017-12-11 12:26:20 nm.2017-12-11 12:26:20 nm.Matie Gemeenskapsdiens (MGD) het 'n langdurige geskiedenis van student vrywilligerdiens in die gemeenskappe om die Stellenbosch- en Tygerberg-kampusse STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx218140https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{298469F1-BC35-47E2-AF40-AF0DE7DD85A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Befondsingsgeleenthede42575762018-04-06 7:18:25 vm.2018-04-06 7:18:25 vm.Die Afdeling Sosiale Impak verskaf elke fakulteit van matige saadbefondsing vir inisiatiewe wat belyn is met fakulteitsgoedgekeurde US temas Die doel van hierdie saadbefondsing is STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx244100https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{9047B836-956E-460C-86A4-12585A4300F0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Impak-temas en -doelwitte42575782018-04-09 6:12:10 vm.2018-04-09 6:12:10 vm.Die Universiteit Stellenbosch plaas sy impak binne die raamwerk van sewe impak-temas wat verband hou met die VN se Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte, die Nasionale STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx201120https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{CE3F50B7-1C7C-4DF9-8135-45A1B951C55F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js