Kies jou taal: Engels Afrikaans

Soek

 

 

Vennootskappe42575882018-08-08 7:05:00 vm.2018-08-08 7:05:00 vm.Hoekom werk ons saam met vennote Die universiteit het onderlinge verbintenisse met eksterne vennote in terme van verbonde akademieskap (verbonde navorsing en verbonde leer en STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx550330https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{1DEDA342-0662-4F27-A6E6-56A4F4D1E738}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Hoekom vrywillige werk doen?42576042017-12-11 12:26:48 nm.2017-12-11 12:26:48 nm.Vrywilligerdiens bied 'n geleentheid vir studente om ko-kurrikulêre ondervinding op te doen deur nuwe vaardighede te ontwikkel en te versterk Studente leer in die proses ook nuwe STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx771480https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{61BA76BE-B1A5-4B72-9D5D-9698D0C8FCAF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Wat is Sosiale Impak?42575662017-12-11 12:24:26 nm.2017-12-11 12:24:26 nm.Vir die Universiteit Stellenbosch is Sosiale impak die evalueerbare verandering wat aangebring word deur wedersyds voordelige assosiasies, samewerkings en vennootskappe tussen die STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx477300https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{C8A379EA-31B1-4C4F-949B-87F4B9A0F0CB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Impak-temas en -doelwitte42575782018-04-09 6:12:10 vm.2018-04-09 6:12:10 vm.Die Universiteit Stellenbosch plaas sy impak binne die raamwerk van sewe impak-temas wat verband hou met die VN se Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte, die Nasionale STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx296200https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{CE3F50B7-1C7C-4DF9-8135-45A1B951C55F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Personeel vrywilligerswerk42575982017-12-11 12:26:47 nm.2017-12-11 12:26:47 nm.Personeel wat gretig is om in vrywilligerdiens betrokke te raak, word aangemoedig om 'n kursus oor vrywilligerdiens te doen wat gewoonlik in Oktober/ November elke jaar aangebied STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx22880https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{7CEDCB53-54B9-45D1-B4F3-3AF62C88D5D8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Verbonde navorsing42576002018-04-06 7:09:31 vm.2018-04-06 7:09:31 vm.Verbonde navorsing sluit in die verskillende maniere waarop navorsers betekenisvol met verkillende belanghebbers interaktief verkeer of saamwerk oor enige of al die stadiums van STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx337260https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{A819AD21-65D3-44E6-96BA-F56B50AAAB2E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Tipes Sosiale Impak42576022017-12-11 12:26:48 nm.2017-12-11 12:26:48 nm.Verbonde leer en onderrig verwys na ’n vorm van onderrig en leer wat van ’n kurrikulêre of kokurrikulêre aard mag wees, vir akademiese krediet assesseerbaar is en STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx519280https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{5A4BC121-6BD5-478B-BB41-4285D81DD127}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Studentevrywilligwerk42575992018-08-03 11:50:35 vm.2018-08-03 11:50:35 vm.Hoe studente betrokke kan raak Koshuisstrukture Verenigingstrukture Fakulteitskomitees Sportverenigings Deur by MGD in te stap (individuele studente wat graag betrokke wil raak) Daar is 'n STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx310140https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{D4B12021-5226-4047-94E0-D612F0A3CDF5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Verbonde leer en onderrig42575692017-12-11 12:24:38 nm.2017-12-11 12:24:38 nm.Verbonde leer en onderrig verwys na 'n vorm van leer en onderrig wat kurrikulêr of ko-kurrikulêr van aard kan wees gestruktureerde besinning deur leerders en opvoeders insluit STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx266180https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{1D642985-BA5D-42E7-BC57-44C110ABCCE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
MGD42575822018-09-26 12:59:53 nm.2018-09-26 12:59:53 nm.Matie Gemeenskapsdiens (MGD) het 'n langdurige geskiedenis van student vrywilligerdiens in die gemeenskappe om die Stellenbosch- en Tygerberg-kampusse Is jy 'n student wat betrokke STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx382240https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{298469F1-BC35-47E2-AF40-AF0DE7DD85A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js