Kies jou taal: Engels Afrikaans

Soek

 

 

Studentevrywilligwerk42575992018-08-03 11:50:35 vm.2018-08-03 11:50:35 vm.Hoe studente betrokke kan raak Koshuisstrukture Verenigingstrukture Fakulteitskomitees Sportverenigings Deur by MGD in te stap (individuele studente wat graag betrokke wil raak) Daar is 'n STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx34330https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{D4B12021-5226-4047-94E0-D612F0A3CDF5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Vennootskappe42575882018-08-08 7:05:00 vm.2018-08-08 7:05:00 vm.Hoekom werk ons saam met vennote Die universiteit het onderlinge verbintenisse met eksterne vennote in terme van verbonde akademieskap (verbonde navorsing en verbonde leer en STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx639210https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{1DEDA342-0662-4F27-A6E6-56A4F4D1E738}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Doelwitte en beginsels42575862017-12-11 12:26:21 nm.2017-12-11 12:26:21 nm.Die doelstellings van die US se Sosiale Impak is die Konseptualisering en teoretisering van SI in hoër onderwys Vestiging van geïntegreerde, sistemiese SI-praktyke in fakulteite STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx380130https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{0D14B5BA-8FE5-4B5A-8AC4-F42D8F312EFF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Hoekom vrywillige werk doen?42576042017-12-11 12:26:48 nm.2017-12-11 12:26:48 nm.Vrywilligerdiens bied 'n geleentheid vir studente om ko-kurrikulêre ondervinding op te doen deur nuwe vaardighede te ontwikkel en te versterk Studente leer in die proses ook nuwe STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx897230https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{61BA76BE-B1A5-4B72-9D5D-9698D0C8FCAF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Impak-temas en -doelwitte42575782018-04-09 6:12:10 vm.2018-04-09 6:12:10 vm.Die Universiteit Stellenbosch plaas sy impak binne die raamwerk van sewe impak-temas wat verband hou met die VN se Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte, die Nasionale STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx359120https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{CE3F50B7-1C7C-4DF9-8135-45A1B951C55F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Verbonde leer en onderrig42575692017-12-11 12:24:38 nm.2017-12-11 12:24:38 nm.Verbonde leer en onderrig verwys na 'n vorm van leer en onderrig wat kurrikulêr of ko-kurrikulêr van aard kan wees gestruktureerde besinning deur leerders en opvoeders insluit STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx314120https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{1D642985-BA5D-42E7-BC57-44C110ABCCE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Wat is Sosiale Impak?42575662017-12-11 12:24:26 nm.2017-12-11 12:24:26 nm.Vir die Universiteit Stellenbosch is Sosiale impak die evalueerbare verandering wat aangebring word deur wedersyds voordelige assosiasies, samewerkings en vennootskappe tussen die STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx560170https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{C8A379EA-31B1-4C4F-949B-87F4B9A0F0CB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Spesiale Programme42575962017-12-11 12:26:21 nm.2017-12-11 12:26:21 nm.Verskeie spesiale SI programme in fakulteite in die breër universiteit bevorder die Sosiale Impak van die Universiteit Maties Sport INNOVUS Universiteitsmuseum  US Woordfees STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx41520https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{EF66A714-3350-45DC-B51B-30422913FDB1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Befondsingsgeleenthede42575762018-11-28 4:20:09 nm.2018-11-28 4:20:09 nm.Die Afdeling Sosiale Impak verskaf elke fakulteit van matige saadbefondsing vir inisiatiewe wat belyn is met fakulteitsgoedgekeurde US temas Dit bied begin kapitaal en is nie STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx401200https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{9047B836-956E-460C-86A4-12585A4300F0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Vennootskapsgeleenthede36108182018-07-09 10:58:55 vm.2018-07-09 10:58:55 vm.Love to Give​ is 'n ondernemingontwikkelingsorganisasie wat dienste bied aan die Kayamandi-mikrobesigheidsnetwerk Hulle is geïnteresseerd in samewerkingsmoontlikhede met die US STS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/si/af-za/Pages/Forms/AllItems.aspx11870https://www.sun.ac.za/sihtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/si/af-za{C3727D8F-FA55-49AB-A6E2-D15B2B80B0AA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js