Kies jou taal: Engels Afrikaans

Vrywilligerdiens

 

Matie Gemeenskapsdiens (MGD) het 'n langdurige geskiedenis van student vrywilligerdiens in die gemeenskappe om die Stellenbosch- en Tygerberg-kampusse. Die vernaamste funksies van ondersteuning deur Sosiale Impak (MGD) is:

  1. Bewusmaking van en uitnodigings om vrywillige werk te doen deur middel van geleenthede vir vrywilligers (gemeenskapsoggend en Mandela Dag)

  2. Projek-koördinering en logistiek

  3. Fasilitering van kontak tussen die gemeenskap/ organisasies en studente

  4. Monitering van projekte

  5. Oplei van studente