Sport Science
Welcome to Stellenbosch University

Research

 

 

Van der Merwe FJG. Britse en Suid-Afrikaanse sokker aan die wesfront tydens die ...Van der Merwe FJG. Britse en Suid-Afrikaanse sokker aan die wesfront tydens die ...2015-08-18T10:19:31Z
Schütte KH, Venter RE. Effect of minimalist shoe training on lower limb ...Schütte KH, Venter RE. Effect of minimalist shoe training on lower limb ...2015-08-18T10:26:37Z
Potgieter JR. Cheating: The dark side of sport.Potgieter JR. Cheating: The dark side of sport.2015-08-18T10:05:17Z
Schutte KH, Miles KC, Venter RE, Van Niekerk S-M. Barefoot running causes acute changes in lower ...Schutte KH, Miles KC, Venter RE, Van Niekerk S-M. Barefoot running causes acute changes in lower ...2015-08-18T10:08:26Z
Terblanche E, Boer PH. The functional fitness capacity of adults with Down syndrome ...Terblanche E, Boer PH. The functional fitness capacity of adults with Down syndrome ...2015-08-18T10:13:16Z
Van den Berg L, Pienaar AE, Grobbelaar HW. The role of biological maturity in sport psychological ...Van den Berg L, Pienaar AE, Grobbelaar HW. The role of biological maturity in sport psychological ...2015-08-18T10:16:23Z
Van der Merwe FJG. Sport among the South African troops during the German ...Van der Merwe FJG. Sport among the South African troops during the German ...2015-08-18T10:21:34Z
Van der Merwe FJG. Sport in Ruhleben: 'n Toonbeeld van oorlewing ...Van der Merwe FJG. Sport in Ruhleben: 'n Toonbeeld van oorlewing ...2015-08-18T10:23:49Z
Africa EK, Kidd M. Reliability of the teen risk screen: A movement skill screening checklist for teachers.Africa EK, Kidd M. Reliability of the teen risk screen: A movement skill screening checklist for teachers.2015-08-17T13:20:42Z
Carreras D, Kraak W, Planas A, Martin I, Vaz. Analysis of International Rugby Sevens matches ...Carreras D, Kraak W, Planas A, Martin I, Vaz. Analysis of International Rugby Sevens matches ...2015-08-17T13:29:20Z