Telematic Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Multimedia- & Videoredigering

​Die multimediaraadgewer verskaf ondersteuning aan dosente wat graag die rykheid van hul programinhoud wil verhoog deur doeltreffende virtuele leerruimtes te skep met die insluiting van grafiese ontwerp vir meer leerdervriendelike materia​al.

Die volgende multimediadienste word deur Telematiese Dienste aangebied as deel van die Sentrum vir Leertegnologieë:

  • Pasmaking van die leermateriaal en bepaling van 'n voorkoms en gevoel daarvoor
  • Grafiese ontwerp vir die skep van meer leerdervriendelike leermateriaal
    • byvoorbeeld aanlynbaniere vir SUNLearn-kursusse
  • Videoredigering van kort grepe

Rig asseblief navrae aan:

Lucille Müller 
Tel.: +27 21 808 9089
E-pos: lm2@sun.ac.za

Multimedia Projekdokument vir Videoredigering.xlsx

Die videogrepe hieronder is voorbeelde van video's wat geproduseer is deur die Sentrum vir Leertegnologieë.

Algemene Vrae, Telematiese Skole Projek.
 

Hierdie videogreep word gespeel aan die begin van elke Telematiese Dienste uitsending.
 

Die voorprent hieronder, "Teaching for Change: An African Philosophical Approach", is gemaak vir Future Learn.


Opedag video vir die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Universiteit Stellenbosch.

 

Die videogreep hieronder is 'n voorbeeld van 'n opleidingsvideo oor "Irrigation scheduling and monitoring", deur ASNAPP (Agribusiness in Sustainable Natural African Plant Products).

  
 

Hieronder, die Libertas Koor videogreep.