PHD-KANDIDATE – BEVESTIGING VAN BYWONING​

AANKOMSTYD

Alle doktorale graduandi word versoek om 30 minute voor die aanvang van die plegtigheid by die lokaal aan te meld. Graduandi moet direk na hulle toegekende sitplek beweeg. Jou sitpleknommer sal op jou uitnodiging verskyn.​