Jongste nuus oor 2020 NSFAS

Registrasie

Die Beurse- en Leningskantoor ontvang tans befondsingslyste van NSFAS en is besig om suksesvolle kandidate op die stelsel vas te lê. Studente wat deur NSFAS befonds word, kan nou registreer en hul studentekaarte aktiveer.

Nadat hulle geregistreer het, sal studente ’n vraelys via hul SUN e-posadres ontvang sodat hulle hul verblyfstatus kan bevestig. Indien hulle privaat woon, word daar van studente verwag om hul huurooreenkomste in hierdie opname op te laai.

Private verblyf

Studente sal vir die 2020 akademiese jaar ook toelaes vir nie-geakkrediteerde verblyf ontvang. Dit is ʼn tussentydse reëling vir 2020. Dit sal van diensverskaffers van private verblyf vereis word om ’n akkreditasieproses by die US te begin.

Die nodige akkreditasie-aansoekvorms sal aan huiseienaars verskaf word.

Toelaes

Die uitbetaling van NSFAS-toelaes vir 2020 is ’n geoutomatiseerde proses en studente HOEF NIE self na die Sentrum vir Beurse en Lenings te gaan om uitbetalings aan te vra nie. Sodra bevestiging van ’n student se verblyfstatus ontvang is, sal die uitbetaling van toelaes volg.

Uitbetalings sal binne twee weke ná registrasie gedoen word.

Verandering in die reëlings van NSFAS-toelaes. Besoek die CUBL-webwerf hier vir meer inligting