Covid-19-veiligheidsprotokolle vir fisiese (kontak-) plegtighede​

1) Alle lokale sal ingevolge die goedgekeurde Covid-19-protokol deeglik skoongemaak en ontsmet word.

2) Alle protokolle oor sosiale distansiëring sal in die lokale van toepassing wees. ’n Afstand van 1,5 m sal te alle tye tussen alle persone gehandhaaf word.

3) Dit is verpligtend vir graduandi, gaste en personeellede om vir die volle duur van die plegtigheid ’n masker te dra, ook op die gradeverhoog.

4) Geen gas of graduandus sal sonder ’n masker by enige lokaal ingelaat word nie.

5) Dit is verbode om in die lokale te eet. Slegs bottelwater word toegelaat.

6) Deure sal 30 minute voor die plegtigheid oopgemaak word.

7) Graduandi moet 30 minute voor die aanvang van die plegtigheid aanmeld.

8) Geen gas of graduandus sal sonder ’n toegangskaartjie by die lokaal ingelaat word nie.

9) Ongelukkig sal geen ekstra gastekaartjies vir enige van die plegtighede beskikbaar wees nie.

10) Ons rig ’n beleefde versoek dat graduandi en gaste ouer as 60 jaar en/of met enige onderliggende toestande hetsy nie die fisiese plegtighede bywoon nie of ekstra voorsorgmaatreëls tref. Die fisiese gradeplegtighede sal regstreeks oor die internet uitgesaai word vir familie en vriende wat nie persoonlik kan bywoon nie.

11) Elke graduandus, gas en personeellid sal ’n unieke sitpleknommer ontvang. Moet asseblief nie van sitplek verander of sitplekke ruil nie – die korrekte sitplekrekord en -geskiedenis word vir enige moontlike kontakopsporing ná die tyd vereis.

12) Alle graduandi en gaste moet vooraf Higher Health se HealthCheck-sifting voltooi. Elkeen wat toegang tot die lokaal verlang, moet ’n skermskoot van hulle siftingstatus neem en dit byderhand hou om by hulle aankoms te toon. Die HealthCheck-toepassing kan via https://healthcheck.higherhealth.ac.za  ​bekom word.

13) Om die lokaal te mag binnegaan, word ’n groen/laerisikostatus vereis. Graduandi en gaste met enige ander status sal nie ingelaat word nie.

14) Akademiese serpe sal nie soos by ander gradeplegtighede omgehang word nie om aan die Covid-19-protokolle te voldoen. Dít sluit personeel en hulle familielede in.

15) Ons versoek vriendelik dat alle betrokkenes die lokaal so flink moontlik ná die geleentheid verlaat sodat dit vir die volgende plegtigheid skoongemaak en ontsmet kan word.

16) Foto’s kan ná die tyd geneem word, hoewel dit buite sal moet geskied, sowel as binne die vasgestelde tydraamwerk.