Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Selfregistrasie (e-registrasie)

Onthou om jou bewys van registrasie ná voltooiing van die selfregistrasieproses uit te druk.

Nuwe Studente

15–28 Januarie 2020

Slegs studente wat die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) van die Suid-Afrikaanse skoolstelsel of die IEB-eksamens verwerf het

Jy mag die rekenaargebruikersarea by die Neelsie Studentesentrum (sien kaart aan die einde van hierdie gids) vanaf 20-28 Januarie 2020, 08:00 tot 16:00 vir selfregistrasie gebruik. Beamptes sal op die volgende dae beskikbaar wees om hulp te verleen: 20–24 Januarie 2020 en 27–28 Januarie 2020 (uitsluitende 25–26 Januarie 2020).

Indien jy nie van selfregistrasie gebruik kan maak nie kan jy van die ondersteunde registrasieproses by NARGA vanaf 27 tot 28 Januarie 2020 gebruik maak.

*Let daarop dat alle nagraadse Ingenieurswesestudente, sowel as nuwe Baccalaureus in die Ingenieurswese (Elektries & Elektronies) (Data-ingenieurswese-fokusgroep)-studente, slegs via die ondersteunderegistrasie-proses sal kan registreer. Aanlyn registrasie sal nie vir hierdie programme beskikbaar wees nie.

Terugkerende studente

15–30 Januarie 2020

Terugkerende voor- en nagraadse studente

As jy nie toegang tot ʼn rekenaar het nie, mag jy die rekenaargebruikersarea by die Neelsie Studentesentrum (sien kaart aan die einde van hierdie gids) gebruik, wat vanaf 20-30 Januarie 2020, 08:00 tot 16:00 beskikbaar is, met beamptes wat teenwoordig is om hulp te verleen (uitsluitende 25–26 Januarie 2020).

Indien enige foute rakende die geregistreerde program en/of module voorkom, moet dit voor of op Vrydag 14 Februarie 2020 op die studenteportaal by my.sun.ac.za of by die betrokke fakulteitsbeampte in Administrasiegebou blok A reggestel word.

*Let daarop dat alle nagraadse Ingenieurswesestudente, sowel as nuwe Baccalaureus in die Ingenieurswese (Elektries & Elektronies) (Data-ingenieurswese-fokusgroep)-studente, slegs via die ondersteunderegistrasie-proses sal kan registreer. Aanlyn registrasie sal nie vir hierdie programme beskikbaar wees nie.